بیش از ۱۶ کیلومتر شبکه آب در کردستان اصلاح شد
بیش از ۱۶ کیلومتر شبکه آب در کردستان اصلاح شد
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان گفت: امسال ۱۶.۱ کیلومتر شبکه آب در نقاط شهری و روستایی استان اصلاح و بازسازی شد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»محمد فرهاد اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار، در سال جاری ۸.۲ کیلومتر شبکه آب شهری و ۷.۹ کیلومتر شبکه روستایی در استان اصلاح شد.

وی بیشترین عملیات اصلاح شبکه آب شهری را مربوط به شهرستان سنندج با چهار هزار و ۱۵۰ متر اعلام کرد و افزود: بیشترین میزان اصلاح شبکه آب روستایی هم در شهرستان دهگلان با یک هزار و ۱۱۰ متر بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان یادآور شد: در سال جاری ۲۱ هزار و ۴۰۰ متر عملیات توسعه شبکه آب شهری و ۱۳ هزار و ۹۴۰ متر توسعه شبکه آب روستایی انجام شد.

فرهاد ادامه داد: بیشترین عملیات توسعه شبکه آب شهری در شهرستان مریوان با ۹ هزار و ۲۶۰ متر و بیشترین میزان توسعه شبکه آب روستایی در شهرستان سنندج با هفت هزار و ۵۰۰ متر بوده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر طول شبکه آب شهری و روستایی استان پنج هزار و ۷۹۲ کیلومتر و طول شبکه فاضلاب در استان نیز ۲ هزار و ۴۰۰ کیلومتر است.

در حال حاضر بیش از ۵۴۵ هزار مشترک در کردستان از خدمات شرکت آب و فاضلاب بهره مند هستند.