چرا با ادغام سازمان‌های “حفاظت محیط زیست” و “منابع طبیعی و آبخیزداری” موافقت نشد؟
چرا با ادغام سازمان‌های “حفاظت محیط زیست” و “منابع طبیعی و آبخیزداری” موافقت نشد؟
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با علت مخالفت شورایعالی اداری با ادغام "سازمان حفاظت محیط زیست" و "سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری" توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»موضوع ادغام دو سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری بارها در کشور مطرح شده بود اما به نظر می‌رسید که این موضوع در دولت سیزدهم اتفاق بیفتد چرا که علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از ابتدای شروع کار خود در سازمان بر این موضوع تأکید داشت و از طرفی نیز این تمایل برای ادغام دو سازمان در بدنه معاونین و مشاوران ریاست جدید سازمان منابع طبیعی نیز وجود داشت.

با این وجود، در آخرین جلسه شورایعالی استخدامی موضوع ادغام دو سازمان بار دیگر رد شد. این شورا که به ریاست شخص رئیس جمهور تشکیل شده بود، بررسی مجدد ابعاد گوناگون ادغام دو سازمان محیط زیست و منابع طبیعی را به فرصتی دیگر موکول کرده است.

در رابطه با علت رد شدن بحث ادغام دو سازمان، رضا انجم‌شعاع، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست گفت: به ما گفته شد که در شرایط فعلی، ادغام سازمان محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به صلاح کشور نیست و از نظر جنس کار، وظایف دو سازمان متفاوت است و همچنین سابقه ادغام‌هایی نیز که تاکنون در کشور انجام شده، مثبت نبوده و در مواردی برای کشور ایجاد مشکل کرده است.

وی اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد که مطالعات کارشناسی‌شده و بیشتری برای موضوع ادغام دو سازمان انجام شود و تمام جوانب آن دیده شود. قرار شد که فعلاً دو سازمان در وظایفی که باهم مشترک هستند هم‌پوشانی و همکاری داشته و این همکاری‌ها را تقویت کنند تا اینکه در یک فرصت مناسب این موضوع مجدداً بررسی شود.

منبع: تسنیم