توانمندسازي شركت‌هاي فعال در حوزه بهره‌برداري شبكه انتقال و فوق توزيع برق
توانمندسازي شركت‌هاي فعال در حوزه بهره‌برداري شبكه انتقال و فوق توزيع برق
مديرعامل توانير گفت: توانمندسازي شركت‌هاي نگهداري و تعميرات با دو هدف كاهش هزينه‌هاي ناشي از فالت‌ها و حوادث شبكه و جبران صدمات ناشي از عدم توسعه و نوسازي شبكه، بايد مورد توجه قرار گيرد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»  “آرش کردی” در نشست مشترک مديران عامل شركت‌هاي نگهداري و تعميرات شبکه انتقال و فوق توزیع که به منظور بررسي اقدامات انجام شده، چالش‌ها و چشم انداز اقدامات در حال انجام برگزار شد، با اشاره به ارزش بالاي تجهيزات نصب شده در شبكه انتقال و فوق توزيع، از شركت‌هاي نگهداري و تعميرات به عنوان صف مقدم حوزه بهره‌برداري نام برد.
كردي همچنين به سختي‌ها و ويژگي‌هاي كار در اين حوزه كار اشاره كرد و با  تاكيد بر انحصاري بودن بخش‌هايي از فعاليت‌هاي نگهداري و تعميرات كه بنا به الزام در محيط برق دار و تنوع تجهيرات در حال انجام است، لزوم پذيرش حساسيت‌ها و تخصصي بودن صنعت برق مانند ساير بخش‌هاي حياتي و مهم در كشور مانند صنعت نفت و برق را مورد تاكيد قرار داد.
مديرعامل توانير همچنين يادآور شد: توانمندسازي شركت‌هاي نگهداري و تعميرات با دو هدف كاهش هزينه‌هاي ناشي از فالت‌ها و حوادث شبكه و جبران صدمات ناشي از عدم توسعه و نوسازي شبكه متناسب با رشد مصرف و همچنين هوشمند سازي قرادادهاي نگهداري و تعميرات متناسب با اولويت‌هاي روز در حوزه تجهيزات و محل انجام فرايندهاي نت بايد مورد توجه قرار گيرد.
در ادامه معاون هماهنگي انتقال توانیر بر لزوم ارائه طريق و حل مشكلات اين حوزه از قبيل انجام اصلاح و بهينه سازي به موقع تجهيزات، جلوگيري از برون رفت نيروي انساني، نظارت دقيق بر عملي شدن آيين‌نامه ايمني در صنعت برق، بروزرساني تجهيزات و ناوگان شركت‌هاي نگهداري و تعميرات، استفاده از تجهيزات نوين نظير پهپاد جهت بازرسي‌ها و شرايط بحران تاكيد كرد.
همچنين “محمد اله داد” به لزوم استفاده از درس آموخته‌ها و تجارب فني كسب شده توسط ديگر شركت‌ها و ايجاد بانك اطلاعاتي فني قابل استفاده براي تمامی شركت‌ها تاكيد كرد.
در پايان جلسه مديران عامل شركت‌هاي فعال در زمينه نگهداري و تعميرات ضمن تشكر از تلاش‌هاي صورت گرفته در اين حوزه به بيان ديدگاه‌ها و چالش‌هاي مربوطه پرداختند.