جلوگیری از تخلیه رواناب‌ها به دریا و کاهش اتکا به منابع آب زیرزمینی؛ دستاورد سدهای بوشهر
جلوگیری از تخلیه رواناب‌ها به دریا و کاهش اتکا به منابع آب زیرزمینی؛ دستاورد سدهای بوشهر
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر جلوگیری از تخلیه رواناب‌ها به دریا و کاهش اتکا به منابع آب زیرزمینی را دو دستاورد مهم سدهای استان بوشهر برشمرد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» “علی محمدی” در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار کرد: استان بوشهر در انتهای حوضه‌های آبریز درجه 2 قرار دارد؛ این حوضه‌ها شامل 53 درصد از مساحت حوضه حله، 17 درصد از مساحت حوضه مند و 5 درصد از مساحت حوضه کل و مهران است.
وی خاطرنشان کرد: میانگین بارش متوسط استان بوشهر 254 میلیمتر است و متاسفانه در 12 سال از دوره 15 ساله اخیر، این میانگین نیز محقق نشده و امیدواریم با بارش های پیش رو، این میزان در سال آبی جاری تحقق یابد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر اظهار کرد: میانگین کل آورد رودخانه‌های استان حدود 2.5 میلیارد مترمکعب است که 63 درصد از آن از بالادست حوضه تامین می‌شود و مابقی ماحصل رواناب‌های داخل استان است.
محمدی تصریح کرد: با کاهش بارش‌ها، آورد رودخانه‌ها نیز کاهش یافته و به تبع آن بهره بردارن آب سطحی اعم از کشاورزان حاشیه رودخانه‌ها و شبکه‌های آبیاری و همچنین در برخی از مناطق بخش شرب، این کمبود آب را به طور ملموس حس می‌کنند.
وی با اشاره به ظرفیت ذخیره سازی آب در استان بوشهر گفت: در حال حاضر تنها ظرفیت مهار 30 درصد از رواناب‌های ورودی به استان بوشهر وجود دارد و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، این ظرفیت می‌بایست از طریق طرح‌های سدسازی، احداث بندهای کنترل سیلاب و طرح های تغذیه مصنوعی به 60 درصد افزیش یابد.
محمدی افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، بخشی از طرح های توسعه منابع آب استان بوشهر باید تا افق 1403 به مرحله آبگیری برسد و از تمامی ظرفیت‌های قانونی به منظور تامین اعتبار این طرح ها بهره می گیریم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر با تشریح شرایط منابع آب زیرزمینی استان بوشهر عنوان کرد: میانگین افت سطح آب‌های زیرزمینی در استان بوشهر سالانه یک متر است و این رقم در برخی دیگر از دشت‌ها، بیش از یک متر نیز برآورد می‌شود؛ این بدان معنی است که دسترسی به آب سالانه یک متر دشوارتر خواهد بود.
وی با اشاره به تعاریف موجود در خصوص چاه های غیرمجاز تصریح کرد: بر اساس قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه، چاه‌های حفر شده بعد از سال 1385 چاه غیرمجاز اطلاق می‌شود که بر اساس این تعریف حدود هزار حلقه چاه ممنوعه در استان وجود دارد و بر اساس قانون باید همه این چاه‌ها پر و مسدود شود.
وی با اشاره به وضعیت تامین آب شرب در استان بوشهر عنوان کرد: تامین آب شرب استان بوشهر از طریق سد کوثر، منابع کازرون، آب شیرین کن‌ها و منابع داخلی انجام شده و بر اساس آمار اعلامی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر، سالانه حدود 180 الی 190 میلیون مترمکعب آب در استان بوشهر توزیع می‌شود.
محمدی افزود: علاوه بر مصرف غیربهینه، مواردی چون تلفات شبکه، برداشت‌های غیرمجاز و استفاده‌های غیرمجاز از آب نیز عمده موارد آسیب رسان به تامین آب شرب در استان بوشهر محسوب می‌شود.