ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور به ۷۳ هزار مگاوات رسید
ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور به ۷۳ هزار مگاوات رسید
معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی با اشاره به سنکرون واحد گاز نیروگاه فولاد بوتیا به شبکه برق کشور، گفت: ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور با اتصال این واحد به مرز ۷۳ هزار مگاوات رسیده است.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» محمد رمضانی، معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی با بیان اینکه تاکنون 604 واحد تولید برق حرارتی در 134 نیروگاه کشور احداث شده است، افزود: با افتتاح پروژه نیروگاه بوتیا تعداد واحدهای حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی و صنایع بزرگ به 396 واحد و ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی از مرز 49 هزار مگاوات عبور کرده است.

وی با تاکید بر اینکه 68 درصد از مجموع ظرفیت تولید برق حرارتی در اختیار بخش خصوصی است، اضافه کرد: در حال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های کشور اعم از حرارتی، برق‌آبی، تجدیدپذیر، دیزلی، مقیاس‌‌کوچک و اتمی به حدود 90 هزار مگاوات رسیده که 81 درصد از این ظرفیت مربوط به نیروگاه‌های حرارتی است.

معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی، افزود: هم‌اکنون واحدهای سیکل‌‌ترکیبی با ظرفیت 34 هزار و 539 مگاوات، واحدهای گازی با ظرفیت 22 هزار و 558 مگاوات و نیروگاه‌های بخاری با ظرفیت 15 هزار و 829 مگاوات، نیروگاه‌های حرارتی کشور را تشکیل می‌دهند.