عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون هوای پاک بررسی شد
عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون هوای پاک بررسی شد
وظایف و اقدامات دستگاه‌ها در اجرای "قانون هوای پاک" در نشست هماهنگ‌سازی برنامه‌ها و پایش آخرین اقدامات به عمل آمده، با حضور وزیر کشور بررسی شد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» در این نشست علاوه بر احمد وحیدی وزیر کشور، علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و نمایندگان سایر دستگاه‌ها حضور داشتند.

وزارتخانه‌های صمت، نفت، نیرو، سازمان ملی استاندارد، سازمان برنامه و بودجه و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، آخرین اقدامات و برنامه‌های خود را در اجرای تکالیف مقرر در قانون هوای پاک ارائه دادند.

در این نشست موضوع اعتبار و منابع مالی دستگاه‌ها به تفکیک برای اجرای هرچه قویتر قانون هوای پاک، احصا و مقرر شد پیش‌بینی اعتبارات در منابع بودجه‌ای کشور برای سال آتی مورد توجه جدی قرار گیرد.

تامین ۳۰ درصد از افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر، محور دیگر نشست امروز بود که مقرر شد وزارت نیرو و دستگاه‌های مربوطه برنامه عملیاتی خود را ارائه و براساس یک جدول زمانبندی نسبت به تحقق آن برنامه‌ریزی کنند.

در اجرای ماده ۹ و ۱۰ قانون هوای پاک، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور هم برنامه نوسازی و بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور را تا سال ۱۴۰۴ ارائه و بودجه و اعتبارات لازم را از سازمان برنامه و بودجه درخواست کرد.

تکمیل شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی رخدادهای طبیعی همچون سیل و طوفان دستور کار دیگر نشست امروز بود و در این زمینه هم مقرر شد شبکه راداری و ارتباطی لازم تهیه شود تا در تصمیم‌گیری‌های مقتضی در شرایط حساس به خصوص آلودگی هوا به فوریت مورد استفاده قرار گیرد.

وزارت صمت هم مکلف شد برنامه ارتقا تولید فناوری درحوزه خودرو و موتورسیکلت را ارائه دهد.