شناسایی ۸ قلاده پلنگ ایرانی در مجموعه تندوره
شناسایی ۸ قلاده پلنگ ایرانی در مجموعه تندوره
۸ قلاده پلنگ ایرانی در پارک ملی و منطقه حفاظت شده تندوره مشاهده شدند.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» مهدی اله پور مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان داشت: درپی اقدامات مطلوب حفاظتی در پارک ملی تندوره و افزایش ضریب امنیتی این زیستگاه، در گشت یک روزه در پارک ملی تندوره ۸ قلاده پلنگ ایرانی مشاهده شد تا خبری خوش برای محیط بانان پرتلاش منطقه و دوستداران طبیعت باشد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه وسعت ۳۵ هزار هکتاری پارک ملی تندوره زیستگاه بسیار ارزشمندی است که در حال حاضر جمعیت زادآوری از پلنگ ایرانی، قوچ و میش اوریال و کل و بز وحشی را دارد افزود: در این بازدید و گشت در منطقه تعداد ۸ قلاده پلنگ ایرانی و گله‌های کل و بز وحشی مشاهده شدند، که این گواه بقا و پویایی جمعیت‌های حیات وحش در این پارک ملی می‌باشد.

اله پور بیان داشت: مشاهده این تعداد از پلنگ در رصد یک روزه بزرگترین رکورد مشاهده این گربه سان بی نظیر و باشکوه می‌باشد که یکی از اتفاقات خوب رخ داده در سطح استان است.

مطابق پژوهش‌های انجام شده، پارک ملی و منطقه حفاظت شده تندوره خراسان رضوی زیستگاهی امن برای بزرگترین جمعیت پلنگ نه تنها در خاورمیانه بلکه در گستره وسیعی از ترکیه تا هند است و شرایط زیستگاهی و حفاظتی پارک ملی و منطقه حفاظت شده تندوره نقش مهمی در حفظ پویایی جمعیت گونه پلنگ در ایران دارد.

این مقام مسئول افزود: حضور این گونه ارزشمند حیات وحش کشور، نشانه محکمی از غنای تنوع زیستی حاکم درمنطقه و شرایط مطلوب زیستگاهی است و بی شک تلاش محیط بانان و دوستداران حفاظت محیط زیست برای استمرار این شرایط مناسب بطور مستمر ادامه خواهد داشت.