طرح آغازین “صندوق منطقه‌ای گرد و غبار” با ۱۴۰ هزار دلار کلید خورد
طرح آغازین “صندوق منطقه‌ای گرد و غبار” با ۱۴۰ هزار دلار کلید خورد
دبیر ستاد ملی مدیریت پدیده گرد و غبار درخصوص طرح آغازین "صندوق منطقه‌ای گرد و غبار" گفت: برای آغاز این طرح اعتباری به مبلغ ۷۰ هزار دلار از منابع دفتر UNDP در تهران و به همین میزان هم توسط ایران (مجموعاً ۱۴۰ هزار دلار) تأمین شده است.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»علی محمد طهماسبی بیرگانی در مراسم امضای سند طرح آغازین همکاری‌های منطقه‌ای برای مقابله، کاهش اثرات و سازگاری با پدیده گرد و غبار در غرب آسیا در راستای ایجاد صندوق مشترک منطقه‌ای با نماینده UNDP در ایران که در حاشیه برپایی همایش ملی حفاظت از خاک، صنعت و امنیت غذایی برگزار شد، اظهار کرد: متعاقب برگزاری کنفرانس تهران درخصوص انجام همکاری‌های محیط زیستی برای آینده‌ای بهتر در تیر ماه سال جاری و پیشنهاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ایجاد صندوق مشترک منطقه‌ای مقابله با پدیده گرد و غبار به منظور پشتیبانی از اقدامات و فعالیت‌های اجرایی در سطح منطقه، ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار با همکاری دفتر UNDP در تهران نسبت به تهیه طرح آغازین همکاری‌های منطقه‌ای برای مقابله، کاهش اثرات و سازگاری با پدیده گرد و غبار در غرب آسیا در راستای ایجاد صندوق مشترک منطقه‌ای اقدام کرده است.

وی افزود: برای آغاز این اعتباری به مبلغ ۷۰ هزار دلار از منابع دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در تهران و به همین میزان هم توسط دولت جمهوری اسلامی ایران (مجموعاً ۱۴۰ هزار دلار) تأمین شده است.

دبیر ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار تصریح کرد: در ادامه مقرر شد نسبت به انجام مذاکرات دوجانبه و چندجانبه با کشورهای منطقه در غرب آسیا اقدام و مشارکت آنها درخصوص همکاری در راستای راه اندازی و تأسیس این صندوق فراهم شود.

طهماسبی بیرگانی ادامه داد: در مدت کوتاهی پس از انجام این اقدامات، نهادها و سازمان‌های بین المللی و سفارتخانه‌های برخی از کشورها ابراز تمایل خود را برای مشارکت در تقویت صندوق و اختصاص منابع مالی به آن اعلام کرده اند. بطوری که حداقل منابع تخصیصی از سوی این نهادهای حمایت کننده در دو ماه گذشته که از آغاز این فعالیت می‌گذرد و در سال آینده میلادی بالغ بر یک میلیون دلار خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود که با انجام نشست‌های منطقه‌ای با کشورهای منطقه و بخصوص کشورهای منطقه غرب آسیا در قالب طرح حاضر، منابع تخصیصی به صندوق مشترک منطقه‌ای مقابله با پدیده گرد و غبار به نحو چشمگیری افزایش و شروع بسیار مناسبی برای انجام اقدامات مشترک منطقه‌ای در زمینه مدیریت، سازگاری و مقابله با پدیده گرد و غبار باشد که به تبع آن خسارت‌های ناشی از این پدیده به نحو چشمگیری کاهش یابد.

دبیر ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار در ادامه گفت: در طرح آغازین فوق الذکر ضمن انجام آسیب شناسی در نحوه ایجاد صندوق مشترک منطقه‌ای برای مقابله با پدیده گرد و غبار در چارچوب برنامه کاری منظم، نسبت به برگزاری جلسات مشترک منطقه‌ای در قالب راه اندازی و ایجاد کارگروه فنی متشکل از کشورهای منطقه مطابق با تصمیمات متخذه در اعلامیه وزیران در تیرماه سال جاری اقدام خواهد شد.

طهماسبی بیرگانی متذکر شد: از عمده ترین اقدامات و خروجی‌های دیگر طرح حاضر می‌توان به افزایش ظرفیت‌ها و بهبود شرایط فنی کشورهای منطقه به منظور پیش بینی، پایش و هشدار در زمینه توفان‌های ماسه و گرد و غبار، افزایش دانش و انتقال تجربیات فیمابین کشورهای منطقه به منظور مدیریت، سازگاری و مقابله با پدیده گرد و غبار در منطقه و انجام هماهنگی‌های بخشی و بین بخشی زیر منطقه‌ای و منطقه‌ای به منظور سازگاری و کاهش اثرات توفان‌های ماسه‌ای و گرد و غبار اشاره کرد.

وی در پایان تاکید کرد: با انجام این اقدامات انتظار می‌رود که در قالب اقدامات و هماهنگی‌های انجام شده و با مبنا قرار گرفتن پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در قاب برنامه عمل زیرمنطقه ای غرب آسیا، نقشه راه مناسبی برای اقدامات مشترک برون مرزی تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شود که با انجام این مهم و با اقدامات همه جانبه کشورهای مشارکت کننده، اثرات مخرب توفان‌های ماسه و گرد و غبار برون مرزی به نحو چشمگیری در منطقه کاهش خواهد یافت.