دمای هوا در حوضه‌های آبریز کشور تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۲ چگونه خواهد بود؟
دمای هوا در حوضه‌های آبریز کشور تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۲ چگونه خواهد بود؟
چگونگی دمای هوا اثر مستقیم بر وضعیت منابع آبی کشورمان دارد و هر درجه افزایش دما داشته باشیم، علاوه بر افزایش میزان مصرف، میزان تبخیر آب از حوضه‌های آبریز را بیشتر می‌کند که پیش‌بینی‌های سازمان‌های معتبر جهانی نشان می‌دهد دمای هوا در کشورمان روبه افزایش است.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» پیش‌بینی‌های سازمان‌های معتبر جهانی نشان از آن دارد که دمای هوا در کشورمان روبه افزایش است و متأثر از این افزایش وضعیت منابع آبی هم دستخوش تغییرات ملموسی خواهند شد که باید چاره‌ای برای آن اندیشید.

گزارش تازه سازمان هواشناسی در باره وضعیت دمایی از نیمه آذرماه امسال تا نیمه اردیبهشت‌ماه سال آینده هم کم‌وبیش تأییدکننده افزایش دما هست.

نیمه آذر تا نیمه دی

در این ماه میانگین دمای هوای کشور بیشتر از نرمال است. بیشترین افزایش دما بین ۲ تا ۵ درجه سلسیوس برای هفته دوم آذرماه برای نیمه شمالی کشور پیش بینی شده است.

در هفته دوم دمای نیمه شرقی کشور نرمال و نیمه غربی بعلاوه نوار ساحلی جنوبی بین ۱ تا ۲ درجه بیشتر از نرمال خواهد بود. دمای هفته سوم آذر و هفته اول دی بین ۱ تا ۳ درجه بیشتر از نرمال خواهد بود.

نیمه دی تا نیمه بهمن

میانگین دمای هوا در این ماه در محدوده نرمال پیش‌بینی می‌شود. در بخش‌هایی از جنوب غرب کشور احتمال وقوع دمای بیشتر از نرمال بیش از ۶۵ درصد و در سایر مناطق کشور بین ۳۵ تا ۶۵ درصد است.

دمای هوا در حوضه‌های آبریز کشور تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۲ چگونه خواهد بود؟

نیمه بهمن تا نیمه اسفند

میانگین دمای هوا در این ماه در محدوده نرمال با گرایش به بیش از نرمال پیش‌بینی می‌شود.

در شمال غرب، بخش‌هایی از مناطق واقع در کوه‌های زاگرس مرکزی، مناطق محدودی از شمال شرق و جنوب شرق تا یک درجه بیشتر از نرمال و سایر مناطق کشور نرمال خواهد بود.

در بخش‌های از نوار ساحلی جنوب احتمال وقوع دمای بیشتر از نرمال بیش از ۶۵ درصد و در سایر مناطق بین ۳۵ تا ۶۵ درصد است.

نیمه اسفند تا نیمه فروردین ۱۴۰۲

میانگین دمای هوا در این ماه در محدوده نرمال پیش‌بینی می‌شود. در این دوره احتمال وقوع دمای بیشتر از نرمال در جنوب غرب کشور کمتر از ۳۵ درصد و در سایر مناطق بین ۳۵ تا ۶۵ درصد است.

نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۲

میانگین دمای هوا در این ماه در محدوده نرمال پیش‌بینی می‌شود. در این دوره احتمال وقوع دمای بیشتر از نرمال بین ۳۵ تا ۶۵ درصد است

دمای هوا در حوضه‌های آبریز کشور تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۲ چگونه خواهد بود؟