اتصال ۲ واحد نیروگاهی سد شهید عباسپور به شبکه سراسری
اتصال ۲ واحد نیروگاهی سد شهید عباسپور به شبکه سراسری
مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور از پایان عملیات موفقیت آمیز تعمیرات سالیانه واحدهای شماره هفت و هشت نیروگاه دوم سد شهید عباسپور و اتصال به شبکه سراسری برق کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»جونعلی وند از پایان عملیات موفقیت آمیز تعمیرات سالیانه واحدهای شماره هفت و هشت نیروگاه دوم سد شهید عباسپور و اتصال به شبکه سراسری برق کشور خبر داد و اظهار کرد: با توجه به اهمیت تامین نیاز شبکه برق کشور در پیک تابستان سال آینده و بالابردن ضریب اطمینان تولید واحدهای نیروگاهی به منظور تغذیه بخشی از نیازهای شبکه سراسری، عملیات اورهال سالیانه واحدهای شماره هفت و هشت نیروگاه دوم مطابق برنامه زمان‌بندی شده با موفقیت انجام شد.

بنابر اعلام سازمان آب و برق خوزستان، وی افزود: در این اورهال پس از اخذ مجوز لازم از مرکز کنترل، علاوه بر انجام بازرسی‌های روتین سالیانه، رفع نشتی از یاتاقان توربین واحد شماره هشت، تعمیر دو دستگاه GCB واحدهای شماره هفت و هشت، رفع نشتی از بازوی شیر پروانه‌ای واحد شماره هشت، انجام تست‌های روتین حفاظت، انجام کالیبراسیون کامل تجهیزات ابزار دقیق واحدهای شماره هفت و هشت، تعویض ایربک فاز R ترانس واحد شماره هفت، بازرسی‌های رانر در قسمت‌های تحتانی، سرویس و بازرسی‌های ژنراتور، کنترل خوردگی، رنگ آمیزی و بازکردن تانک کمباین واحد شماره هشت برای تعویض RTD صورت گرفت.

سد و نیروگاه شهید عباسپور با تولید دو هزار مگاوات برق یکی از مهمترین نیروگاه‌های برق آبی کشور محسوب می‌شود.