کاهش ۱۱ درصدی بارش‌ها نسبت به دوره بلندمدت
کاهش ۱۱ درصدی بارش‌ها نسبت به دوره بلندمدت
میزان بارش‌های از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه) تا آخر آبان‌ماه نسبت به دوره بلندمدت با کاهش ۱۱.۳ درصدی روبرو شده است.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» امسال سومین پاییز خشک ایران در حال سپری شدن است که اثر مستقیم آن بر روی کاهش منابع آبی به‌خوبی قابل‌مشاهده است.

تازه‌ترین گزارش مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی هم بیانگر آن است که از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه) تا آخر آبان‌ماه ۲۵.۱ میلیمتر بارندگی در کل حوضه‌های آبریز اصلی و درجه‌دو کشور باریده که در مقایسه با دوره بلندمدت که ۲۸.۳ میلیمتر بارندگی ثبت شده بوده کاهش ۱۱.۳ میلیمتری را نشان می‌دهد.

کاهش ۱۱ درصدی بارش‌ها نسبت به دوره بلندمدت

میزان بارش از ابتدای آبان‌ماه تا آخرین روز آن نیز ۲۲.۲ میلیمتر بود که در مقایسه با دوره بلندمدت که ۲۲ میلیمتر بارندگی داشتیم رشد ۹ دهم میلیمتری را نشان می‌دهد.

هفت روز گذشته منتهی به ۳۰ آبان‌ماه هم ۵ میلیمتر بارش در کشور ثبت شد که در مقایسه با ۵.۶ میلیمتر دوره بلندمدت ۹.۳ میلیمتر کاهش دارد.