193 کیلومتر از شبکه فرسوده فاضلاب شهر اصفهان بازسازی و اصلاح شد
193 کیلومتر از شبکه فرسوده فاضلاب شهر اصفهان بازسازی و اصلاح شد
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: از 500 کیلومتر شبکه فرسوده فاضلاب شهر اصفهان 193 کیلومتر آن اصلاح شد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»  “حسین اکبریان” با اشاره به قدمت 55 ساله شبکه فاضلاب شهر اصفهان گفت: در مجموع 3900 کیلومتر شبکه و کلکتور فاضلاب در شهر اصفهان وجود دارد که حدود 77 درصد آن بتنی، 21 درصد پلی اتیلن و حدود 1 درصد آن از جنس‌های دیگر است.
وی افزود: لوله‌های بتنی به مرور زمان و در اثر گازهای موجود در شبکه دچار خوردگی می‌شوند که این امر موجب بروز حوادث و ریزش سطح آسفالت می‌شود، بنابراین می‌بایست برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای پیشگیری و به حداقل رساندن اینگونه حوادث در نظر گرفته شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در ادامه با اشاره به 307 کیلومتر باقی‌مانده که نیاز به اصلاح دارد، گفت: این مهم بر اساس اولویت به پنج قسمت تقسیم‌بندی شده، اولویت اول قسمت‌های با وخامت خیلی بالا و حالت بحرانی است و اولویت آخر بخش‌های فرسوده‌ای که هنوز قابل بهره‌برداری هستند ولی در زمان‌های آتی قابل اصلاح است.
اکبریان با بیان اینکه در صورت تامین اعتبار لازم بازسازی انجام می‌شود، بیان کرد: درمجموع 12 هزار میلیارد تومان برای بازسازی 307 کیلومتر شبکه فاضلاب فرسوده باقی مانده نیاز است که 50 کیلومتر آن در اولویت اول بازسازی قرار دارد و نیازمند حدود 2 هزار میلیارد تومان اعتبار است.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص تامین اعتبار مورد نیاز در صدد بررسی راه‌هایی برای استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ و مشارکت بانک‌ها و همچنین اعتبارات عمرانی و مشارکت بخش خصوصی برای اصلاح و بازسازی پروژه‌های آب و فاضلاب در شهر اصفهان هستیم.