ساخت دریچه الکترونیکی کانال‌های آبیاری در کشور
ساخت دریچه الکترونیکی کانال‌های آبیاری در کشور
محققان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان موفق به طراحی و ساخت دریچه الکترونیکی کانال‌های آبیاری شدند.

به گزارش نبض انرژی، دکتر جواد ظهیری و دکتر احمد جعفری از اعضای هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در طرح پژوهشی با مشارکت سازمان آب و برق خوزستان موفق به طراحی و ساخت دریچه الکترونیکی کانال‌های آبیاری شدند.

دریچه‌های تنظیم سطح آب و کنترل دبی از مهمترین بخش‌های هر شبکه آبیاری به حساب می آیند. دریچه‌های قرار گرفته بر روی کانال‌های فرعی وظیفه تنظیم دبی جریان را بر عهده دارند که در صورت کالیبره بودن با توجه به میزان بازشدگی آن می‌توان دبی عبوری از زیر دریچه را کنترل کرد. متأسفانه اکثر دریچه‌های قرار گرفته در شبکه‌های آبیاری دچار مشکل بوده و تنظیم دقیق میزان دبی عبوری از طریق این دریچه‌ها تقریباً غیرممکن است.

در این طرح سعی شده که با استفاده از تکنولوژی‌های نوین، دریچه‌ای طراحی و ساخته شود که با توجه به میزان دبی تعریف شده و سطح آب بالادست بتواند به صورت هوشمند عمل کرده و دبی مورد نظر را از خود عبور دهد.

 

  • منبع خبر : ایسنا