مطالبات ۲۵ هزار میلیاردی سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر پرداخت شد
مطالبات ۲۵ هزار میلیاردی سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر پرداخت شد
حواله‌های سوخت صرفه‌جویی شده در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ارزش ۲۵ هزار میلیارد ریال به سرمایه‌گذاران این نیروگاه‌ها پرداخت شد.

به گزارش«نبض انرژی» با پیگیری‌های انجام شده توسط سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و با همکاری وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران و همچنین کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون انرژی، حواله‌های سوخت صرفه‌جویی شده در نیروگاه‌های تجدیدپذیر پرداخت شد.

بر اساس این گزارش، مجموع ارزش حواله‌های سوخت صرفه‌جویی شده در نیروگاه‌ها به مبلغ 25 هزار میلیارد ریال (موضوع بند (ی) تبصره (15) در قانون بودجه سال 1400 کل کشور) است که توسط شرکت ملی گاز ایران به سرمایه‌گذاران این حوزه تحویل و پرداخت شد.

این گزارش حاکی است با پیگیری‌های ساتبا تحقق این مهم منجر به تسویه بخش قابل توجهی از مطالبات سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر بخش خصوصی شده است.

بنا بر این گزارش، با استفاده از سایر اعتبارات و ظرفیت‌های قانونی در بودجه سال 1401 کل کشور، امید می‌رود باقی مانده مطالبات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز تا پایان سال جاری تسویه و پرداخت شود.