افزایش ریسک اقتصادی نتیجه بی‌ثباتی فضای کشور
افزایش ریسک اقتصادی نتیجه بی‌ثباتی فضای کشور
یک اقتصاددان گفت: اعتراضی که به خشونت و خسارت مالی منتهی می‌شود، کار معترضان نیست و کار عده‌ای فرصت طلب است که فرصت اعتراض را هم سلب می‌کنند.

به گزارش«نبض انرژی»آلبرت بغزیان با اشاره به نقش بی‌ثباتی اقتصادی بر متغیرهای کلان کشور اظهار داشت: بی‌ثباتی اقتصادی باید به دقت تعریف شود، زمانی که متغیرهای اقتصادی کشور نظیر نرخ ازر از یک مسیر قابل پیش‌بینی تغییر کند و واریانس داشته باشد به معنای بی‌ثباتی اقتصادی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره ‌به ترجمه نوسان اقتصادی در رشته مالی گفت: همین مسئله در بخش مالی به معنای ریسک است و ریسک چیزی جز نوسان اقتصادی نیست.

وی افزود: در یک بنگاه خرد، نوسان اقتصادی روی تصمیمات صاحب بنگاه اثرگذار است و همین مسئله می‌تواند زمینه افزایش ریسک اقتصادی را فراهم کند.

* به خشونت کشیدن اعتراضات کار افراد فرصت‌طلب است

بغزیان با اشاره حوادث اتفاق افتاده در روزهای اخیر تاکید کرد: اعتراض در همه کشورها وجود دارد و اساسا همین مسئله نشانه بلوغ سیاسی است و هیچ کس با اعتراض منطقی و به جا کاری ندارد، این شیوه اعتراض صحیح باید آموزش داده شود، در جوامع توسعه یافته عموما اعتراضات انجام شده و یک نماینده از سمت معترضان برای ارائه نظرات آن‌ها معرفی می‌شود.

این اقتصاددان تاکید کرد: اعتراضی که به خشونت و خسارت مالی منتهی می‌شود، کار معترضان نیست و کار عده‌ای فرصت طلب است که فرصت اعتراض را هم سلب می‌کند.

بغزیان در بیان توصیه‌های خود به دانشجویان گفت: دانش‌جویان باید خواسته‌های خود را به صورت مکتوب با رئیس‌های دانشگاه مطرح کرده و مسئولان دانشگاه نیز این مطالبات را بررسی و پای میز مذاکره با آن‌ها بنشیند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: باید هرچه‌سریعتر فضای گفت‌وگو مهیا شده تا شاهد هدایت اعتراضات در جهت توسعه کشور باشیم.

منبع: تسنیم