رکورد توليد انرژي بلوک سيکل ترکيبي نيروگاه نکا شکسته شد
رکورد توليد انرژي بلوک سيکل ترکيبي نيروگاه نکا شکسته شد
مديرعامل شرکت مديريت توليد برق نکا، از ثبت رکورد تولید انرژی در بلوک سيکل ترکيبي این نيروگاه طی تابستان سال جاری، با توليد خالص 849 ميليون و 611 هزارکيلووات‌ساعت، در مقایسه با مدت زمان مشابه 5 1 سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» “حسینعلی تازیکی” عنوان کرد: واحدهای بلوک سیکل ترکیبی در تابستان امسال خروج اضطراری نداشته و به طور کامل و مستمر در مدار بوده و مجموع انرژي خالص توليد شده در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 6 درصد افزايش داشت.
وی با اشاره به اينکه طي نیمه نخست امسال، 57 درصد انرژي تعهدي سالانه  بلوک سيکل ترکيبي نيروگاه طبق برنامه محقق شد، ابراز داشت: اين موفقيت با توجه به دشواري و حساسيت بسيار زياد نگهداري و بهره‌برداري از واحدها و عليرغم همه محدوديت‌ها و چالش‌هاي موجود، با همدلي و تلاش جهادي و شبانه روزي کارکنان در پیک مصرف تابستان، با موفقیت حاصل شد.
لازم به‌ذکر است بلوک سيکل ترکيبي نيروگاه شهيدسليمي نکا شامل دو واحد گازي به ظرفيت هر يک 137.6 مگاوات و يک واحد بخار سيکل ترکيبي با ظرفيت 160 مگاوات مي‌باشد که واحدهاي 1و 2 گازي آن به‌ترتيب در مرداد و آبان‌ماه سال 1369 و واحد بخار نيز در تابستان سال 1385 به شبکه سراسري برق کشور پيوست.