روغن موتورهای بدون شناسه کالا از ۱۵ مهر ماه، قاچاق تلقی می شوند
روغن موتورهای بدون شناسه کالا از ۱۵ مهر ماه، قاچاق تلقی می شوند
بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، از ۱۵ مهر ماه دستگاه‌های نظارتی، هرگونه روغن موتور بدون شناسه کالا موجود در واحدهای صنفی توزیعی را قاچاق تلقی کرده و طبق قانون با آن برخورد کنند.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، مبارزه با قاچاق و تولید روغن موتور تقلبی به طور چند مرحله‌ای در حال اجرا است.

در همین راستا بر اساس قانون، مقرر است از ۱۵ مهر ماه دستگاه‌های نظارتی، هرگونه روغن موتور بدون شناسه کالا موجود در واحدهای صنفی توزیعی را قاچاق تلقی کرده و طبق قانون با آن برخورد کنند.