نقش «کشورهای دیگر» در پرداخت نکردن حق‌آبه ایران از هیرمند مشهود است
نقش «کشورهای دیگر» در پرداخت نکردن حق‌آبه ایران از هیرمند مشهود است
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: متأسفانه نقش کشورهای دیگر در پرداخت نکردن حق‌آبه ایران از هیرمند مشهود است و دست‌های پشت پرده‌ای مانع از پرداخت حق‌آبه می‌شوند.

به گزارش«نبض انرژی»علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در رابطه با پرداخت نشدن حق‌آبه ایران از رودخانه هیرمند توسط طالبان اظهار کرد: مقدار 850 میلیون متر مکعب حق‌آبه ما از هیرمند است که برای کشاورزی سیستان و حق‌آبه تالاب هامون و برای ارتزاق مردم این استان است. طرف افغانستانی باید داده‌های ما را بپذیرد و حق‌آبه ما را پرداخت کند.

وی در خصوص ادعای کشور افغانستان برای نصب دستگاه‌های آب سنج برای تعیین سال نرمال آبی و محاسبات جدید در خصوص حق‌آبه گفت: مشکل عدم پرداخت حق‌آبه در همین موضوع است که افغانستان به داده‌های ما اعتماد ندارد و این در صورتی است که داده‌های ما که بر اساس ایستگاه‌های آبی مشترک که از سال‌ها قبل وجود داشته، مقدار 26 متر مکعب بر ثانیه را برای حق‌آبه ایران از هیرمند مشخص کرده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: متأسفانه نقش کشورهای دیگر در ایجاد این بی‌اعتمادی مشهود است و دست‌های پشت پرده‌ای مانع از پرداخت حق‌آبه ایران هستند.

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در خصوص پیگیری حق‌آبه هامون، امروز جلسه‌ای با حضور همه دستگاه‌های مسئول در زابل برگزار خواهد شد که وظیفه‌ی هر دستگاه برای حصول حق‌آبه مشخص شود و به یک نقطه نظر واحد در این خصوص برسیم.

منبع: تسنیم