سامانه اطلاعات مکانی داده‌های محیط زیست افتتاح شد
سامانه اطلاعات مکانی داده‌های محیط زیست افتتاح شد
از سازمان حفاظت محیط زیست، علی سلاجقه در این مراسم ضمن قدردانی از دست اندرکاران در راه اندازی سامانه اطلاعات مکانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: انتظار داریم با مجموعه دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، شرکت مهندسین مهاب قدس و سازمان حفاظت محیط زیست دستاوردی مناسب برای کشور محسوب شود. وی با بیان این که به عنوان معلم آرزوی دیرینه‌ام بود زمانی پایگاه‌های اطلاعاتی راه اندازی شود تا همه کاربران به ویژه مجموعه دانشگاهی و پژوهشی کشور بتوانند استفاده کنند، افزود: مسائل مربوط به محیط زیست متنوع‌ترین بخش کشور است و در همه لایه‌های مکانی مجموعه محیط زیست چون خاک، رودخانه، آب‌های زیرزمینی، تالاب‌ها، پوشش جنگلی و مرتعی باید ماموریت‌هایی که دستگاه‌ها دارند، قابلیت پایش را داشته باشد و بتواند از همه لایه‌های مکانی دستگاه‌های دیگر استفاده کند. سلاجقه سامانه اطلاعات مکانی را برای سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه حاکمیتی یکی از زیرساخت‌های اصلی برای شناسایی داده‌های کشور دانست و گفت: پایگاه‌های داده در سازمان حفاظت محیط زیست، ایستا و پویا است و متغیرهای مربوط به سنگ، آب، باران، حیات وحش و غیره به صورت پویا در این سازمان وجود دارد و امیدوارم داده‌های جوی چون دما و گردوغبار در سامانه اطلاعاتی مکانی قرار گیرد. معاون رئیس جمهور با اشاره به این که اگر داده‌های مکانی مبنا را داشته باشیم به راحتی می توانیم برای کشور تصمیم بگیریم، خاطر نشان کرد: در جریان بازدیدها از ساخت و سازهای بسیار حساس کشور، متوجه شدم از فرمول‌های تجربی استفاده می‌کنند و خیلی از داده‌ها معنا و مفهوم خاصی ندارد. سلاجقه گفت: وقتی داده‌های داخلی چه در بعد ایستایی و چه در بعد پویایی با داده های اقتصادی و اجتماعی تلفیق شوند، برای توسعه کشور به راحتی می توان تصمیم گرفت و بازدارنده های توسعه را می توان شناسایی کرد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مبنای بودجه سال جاری بر اساس نقشه آمایش سرزمینی تعیین شده است که دستاوردی بزرگ و گامی رو به جلو محسوب می‌شود. در حقیقت بر مبنای واقعیت سرزمین به بودجه کشور سمت و سو داده شده است. طراحی و توسعه GIS و SDI سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۹۲ در دستور کار قرار گرفت. دراین باره، سه فعالیت اساسی شامل تدوین استاندار پایگاه داده مکانی سازمان و دستورالعمل‌های اجرایی، پایگاه داده مکانی و طرحی و توسعه سامانه اطلاعات مکانی تحت وب سازمان تاکنون انجام شده است. طراحی و توسعه سامانه اطلاعات مکانی سازمان حفاظت محیط زیست بستری برای تدقیق و تسریع طرح‌های مختلف ماننده مدیریت مناطق چهارگانه، پیشگیری، کنترل و کاهش آلودگی رودخانه‌ها و آبخوان‌ها، پایش آلودگی خاک، پایش آلودگی مناطق ساحلی و دریا، مکان‌یابی سایت‌های پسماند و ارزیابی زیست محیطی انواع طرح‌ها را فراهم آورده است.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» از سازمان حفاظت محیط زیست، علی سلاجقهدر این مراسم ضمن قدردانی از دست اندرکاران در راه اندازی سامانه اطلاعات مکانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: انتظار داریم با مجموعه دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، شرکت مهندسین مهاب قدس و سازمان حفاظت محیط زیست دستاوردی مناسب برای کشور محسوب شود.

وی با بیان این که به عنوان معلم آرزوی دیرینه‌ام بود زمانی پایگاه‌های اطلاعاتی راه اندازی شود تا همه کاربران به ویژه مجموعه دانشگاهی و پژوهشی کشور بتوانند استفاده کنند، افزود: مسائل مربوط به محیط زیست متنوع‌ترین بخش کشور است و در همه لایه‌های مکانی مجموعه محیط زیست چون خاک، رودخانه، آب‌های زیرزمینی، تالاب‌ها، پوشش جنگلی و مرتعی باید ماموریت‌هایی که دستگاه‌ها دارند، قابلیت پایش را داشته باشد و بتواند از همه لایه‌های مکانی دستگاه‌های دیگر استفاده کند.

سلاجقه سامانه اطلاعات مکانی را برای سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه حاکمیتی یکی از زیرساخت‌های اصلی برای شناسایی داده‌های کشور دانست و گفت: پایگاه‌های داده در سازمان حفاظت محیط زیست، ایستا و پویا است و متغیرهای مربوط به سنگ، آب، باران، حیات وحش و غیره به صورت پویا در این سازمان وجود دارد و امیدوارم داده‌های جوی چون دما و گردوغبار در سامانه اطلاعاتی مکانی قرار گیرد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به این که اگر داده‌های مکانی مبنا را داشته باشیم به راحتی می توانیم برای کشور تصمیم بگیریم، خاطر نشان کرد: در جریان بازدیدها از ساخت و سازهای بسیار حساس کشور، متوجه شدم از فرمول‌های تجربی استفاده می‌کنند و خیلی از داده‌ها معنا و مفهوم خاصی ندارد.

سلاجقه گفت: وقتی داده‌های داخلی چه در بعد ایستایی و چه در بعد پویایی با داده های اقتصادی و اجتماعی تلفیق شوند، برای توسعه کشور به راحتی می توان تصمیم گرفت و بازدارنده های توسعه را می توان شناسایی کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مبنای بودجه سال جاری بر اساس نقشه آمایش سرزمینی تعیین شده است که دستاوردی بزرگ و گامی رو به جلو محسوب می‌شود. در حقیقت بر مبنای واقعیت سرزمین به بودجه کشور سمت و سو داده شده است.

طراحی و توسعه GIS و SDI سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۹۲ در دستور کار قرار گرفت. دراین باره، سه فعالیت اساسی شامل تدوین استاندار پایگاه داده مکانی سازمان و دستورالعمل‌های اجرایی، پایگاه داده مکانی و طرحی و توسعه سامانه اطلاعات مکانی تحت وب سازمان تاکنون انجام شده است.

طراحی و توسعه سامانه اطلاعات مکانی سازمان حفاظت محیط زیست بستری برای تدقیق و تسریع طرح‌های مختلف ماننده مدیریت مناطق چهارگانه، پیشگیری، کنترل و کاهش آلودگی رودخانه‌ها و آبخوان‌ها، پایش آلودگی خاک، پایش آلودگی مناطق ساحلی و دریا، مکان‌یابی سایت‌های پسماند و ارزیابی زیست محیطی انواع طرح‌ها را فراهم آورده است.