شناسایی ۱۱ هزار مگاوات ظرفیت اولویت‌دار برای احداث نیروگاه خورشیدی
شناسایی ۱۱ هزار مگاوات ظرفیت اولویت‌دار برای احداث نیروگاه خورشیدی
ساختگاه‌ها با توجه به نیاز شبکه و شرایط اتصال، اولویت‌‌بندی و ۳۱۶ ساختگاه به ظرفیت مجموع ۱۱۱۱۳ مگاوات به‌عنوان ساختگاه‌‌های حائز اولویت (احداث نیروگاه‌های خورشیدی) از لحاظ پتانسیل و شرایط شبکه انتخاب شدند.

به گزارش«نبض انرژی»ساختگاه‌ها با توجه به نیاز شبکه و شرایط اتصال، اولویت‌‌بندی و ۳۱۶ ساختگاه به ظرفیت مجموع ۱۱۱۱۳ مگاوات به‌عنوان ساختگاه‌‌های حائز اولویت (احداث نیروگاه‌های خورشیدی) از لحاظ پتانسیل و شرایط شبکه انتخاب شدند.
وظیفه اصلی دفتر پتانسیل سنجی و ارزیابی منابع ساتبا، پتانسیل­‌سنجی انرژی‌های تجدیدپذیر، ارزیابی ظرفیت‌ها و منابع، و شناسایی مناطق مستعد جهت احداث نیروگاه انرژی تجدیدپذیر است. این امر در ماه­های اخیر و پس از اخذ مجوز شورای اقتصاد برای احداث و بهره‌برداری از 4000 مگاوات نیروگاه خورشیدی در نقاط مستعد کشور، با توجه به برنامه ساتبا برای برگزاری مناقصات احداث نیروگاه‌های خورشیدی هدفمند­تر از گذشته و به سمت تعیین پتانسل عملی و اقتصادی احداث نیروگاههای خورشیدی سوق پیدا کرد. در این راستا انتخاب ساختگاه‌های حائز شرایط در سطح استان­های مختلف کشور بمنظور قرارگیری در فرایند مناقصه در دستور کار دفتر پتانسیل سنجی و ارزیابی منابع انرژی­های تجدیدپذیر ساتبا قرار گرفت.
به منظور تعیین اولیه ساختگاه‌هایی که علاوه بر شاخص­های فنی و جغرافیایی مورد انتظار، مشکلی برای واگذاری زمین و صدور مجوزهای اتصال به شبکه و محیط زیست ندارند مکاتباتی با کلیه استانداری‌های کشور صورت گرفت که منجر به معرفی ساختگاه‌های خورشیدی به ظرفیت مجموع 30112.5 مگاوات شد. در ادامه برای تعیین پتانسیل عملی و اولویت­بندی بر اساس شرایط واقعی شبکه، طی جلسات متعدد با شرکت­های برق منطقه‌ای و توزیع استانها و شرکت توانیر، ساختگاه­ها با توجه به نیاز شبکه و شرایط اتصال اولویت‌بندی و 316 ساختگاه به ظرفیت مجموع 11113 مگاوات بعنوان ساختگاه‌­های حائز اولویت از لحاظ پتانسیل و شرایط شبکه انتخاب شد. برای تعیین پتانسیل اقتصادی و انتخاب نهایی ساختگاه‌ها، مدلی جامع با توجه به شاخص‌های پتانسیل تابش انرژی خورشیدی، شرایط اتصال به شبکه، وضعیت زمین (توپوگرافی و مقررات تملک)، دسترسی به زیرساخت‌‎های مورد نیاز، سهولت اخذ مجوزهای قانونی و برنامه‌های توسعه‌ای ویژه هر استان در دفتر پتانسیل سنجی و ارزیابی منابع توسعه داده شده که طی آن ضمن احصای پتانسیل اقتصادی کشور، ساختگاه‌ها به روشی علمی و دقیق رتبه بندی شده و 152 ساختگاه به ظرفیت معادل 4500 مگاوات به مناقصه عمومی گذارده شدند.
در کنار فرایند فوق، مصوبه تهاتر برق با صنایع توسط وزیر محترم نیرو صادر گردید. لذا دفتر پتانسیل سنجی و ارزیابی منابع با استفاده از پتانسیل عملی و اقتصادی احصا شده و با کمک مدل اولویت‌بندی تدوین شده اطلاعات مورد نیاز صنایع برای انتخاب ساختگاه و همکاری با ایشان در اخذ مجوزات را در دستور کار داشته و با جدیت پیگیری می‌نماید.
در نمایشگاه پیش رو دفتر پتانسیل سنجی و ارزیابی منابع انرژی­های تجدیدپذیر به تشریح روند فوق الاشاره پرداخته و ضمن بیان چالش‌های ساتبا در معرفی ساختگاه‌های پرپتانسیل خورشیدی کشور پذیرای نقد، نظر و پیشنهاد مخاطبین برای بهبود دقت و سرعت فرایند فوق است.

میترا غلامی، مدیرکل دفتر پتانسیل سنجی و ارزیابی منابع انرژی‌های تجدیدپذیر سازمان ساتبا