آخرین وضعیت بارش‌های ایران
آخرین وضعیت بارش‌های ایران
از مجموع ۱۹۵.۱ میلی‌متر بارش ثبت‌شده در ۱۶۳ روز ابتدایی سال آبی جاری، ۹۲.۱ میلی‌متر سهم پاییز و ۱۰۳ میلی‌متر سهم ۷۳ روز ابتدایی زمستان است.

به گزارش نبض انرژی، بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر تا 13 اسفند سال آبی 98ــ97 (163 روز ابتدایی سال آبی جاری) بالغ بر 195.1 میلی‌متر است.

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (154 میلی‌متر) 27 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (88.9 میلی‌متر) 119 درصد افزایش نشان می‌دهد.

از مجموع 195.1 میلی‌متر بارش ثبت‌شده در 163 روز ابتدایی سال آبی جاری، 92.1 میلی‌متر سهم پاییز و 103 میلی‌متر سهم 73 روز ابتدایی زمستان است

  • منبع خبر : تسنیم