صرفه‌جویی تولید نیروگاهی با هوشمندسازی و ساماندهی انشعابات برق
صرفه‌جویی تولید نیروگاهی با هوشمندسازی و ساماندهی انشعابات برق
مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوری‌های نوین شرکت توانیر، بر توجه به ایجاد ظرفیت حاصل از محل هوشمندسازی و ساماندهی انشعابات برق برای صرفه‌جویی در تولید نیروگاهی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» “هادی مدقق” در حاشیه بازدید از طرح ساماندهی شبکه توزیع برق سیدآباد، خراسان رضوی، گفت: در خصوص اجرای طرح هوشمندسازی باید روش‌هایی اتخاذ گردد که بتوان با بهره‌گیری از منابع مالی کمتر ظرفیت بیشتری برای تسریع و گسترش این طرح در طول انشعابات برق به وجود آورد.
وی اولویت این نهاد را قبل از مشترکان دیماندی، کنتورهای مرجع دانست و گفت: خوشبختانه، دستورالعمل اجرایی این طرح مصوب و ابلاغ شده است و اولویت هوشمندسازی با کنتورهای مرجع خواهد بود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در ادامه بیان کرد: از آنجا که یک سوم برق‌های غیرمجاز شهرستان چناران و یک سوم دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمز ارز مکشوفه استان مربوط به شهر سیدآباد بوده، این منطقه به عنوان مجری طرح ساماندهی و هوشمندسازی شبکه توزیع و انشعابات برق در استان در نظر گرفته شد.
محسن ذبیحی، با بیان اینکه تعداد کل مشترکان شهر سیدآباد هزار و ۸۳۳ مشترک بوده که 4/9 درصد از کل مشترکان شهرستان را شامل می‌شود، گفت: اجرای طرح ساماندهی و هوشمندسازی شبکه توزیع و انشعابات برق سیدآباد طی دو مرحله پیش‌بینی شده که برآورد تابلوهای چندکنتوره مورد نیاز آن ۶۲۰ دستگاه و برآورد کلی هزینه طرح، ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.
وی خاطر نشان کرد: شروع عملیات اجرایی طرح ساماندهی و هوشمندسازی شبکه توزیع و انشعابات برق سیدآباد دی‌ماه سال ۱۴۰۰ انجام شده که در مرحله نخست از اجرای آن نصب ۲۲۰ تابلو و ۵۲۰ مورد اصلاح لوازم اندازه‌گیری انجام شده است.
ذبیحی با اشاره به آغاز اجرای مرحله دوم این طرح از ۱۲ مردادماه امسال، گفت: تاکنون پیشرفت اجرایی کل طرح به ۶۵ درصد رسیده و طی آن نصب ۲۱۵ تابلو و ۵۶۰ مورد اصلاح لوازم اندازه‌گیری انجام شده است.
وی بیان کرد: با اتمام اجرای طرح ساماندهی و هوشمندسازی شبکه توزیع و انشعابات برق سیدآباد مجموع پیک بار پست‌های توزیع عمومی 23/5 درصد کاهش و انرژی متوسط خروجی پست‌های توزیع در دوره قرائت 24/85 درصد کاهش می‌یابد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با بیان اینکه در مرحله دوم اجرای طرح ساماندهی و هوشمندسازی شبکه توزیع و انشعابات برق سیدآباد، روزانه ۱۲۵ نفر فعالیت داشته‌اند گفت: طی این طرح ۳۱ گروه اجرایی دو نفره به همراه هشت بالابر از شهرستان‌های گلبهار، قوچان، سبزوار، نیشابور، خوشاب، زبرخان، تربت‌حیدریه و باخرز حضور داشته‌اند.