دولت آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب را ابلاغ کرد
دولت آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب را ابلاغ کرد
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر «آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب» ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» به نفل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، در  اجرای تکلیف قانونی مقرر در ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب، آیین‌نامه اجرایی ماده واحده یاد شده را به تصویب رساند.
آیین نامه اجرایی فوق با توجه به وجود مراجع متفاوت در تأمین و توزیع آب و وجود دوگانگی در امر بهره برداری و تأسیسات حوزه آب و به منظور رفع مشکلات حقوقی در دعاوی مربوط به اموال یاد شده، به تصویب رسید.