اعطای نشان خدمت ماندگار به مدیرعامل شرکت ملی نفتکش
اعطای نشان خدمت ماندگار به مدیرعامل شرکت ملی نفتکش
انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران به عنوان مجموعه منتخب دریانوردان و تحت نظارت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و مجموعه تخصصی و همکار فدراسیون بین المللی حمل و نقل ITF , در چهار چوب رسالت خود و حمایت از مطالبات عموم دریانوردان و ایجاد فضای تعاملی در حل مشکلات صنف دریایی و صنعت کشتیرانی با تخصیص "نشان خدمت ماندگار" از مدیران شایسته دریایی که نقش موثری در تقویت و توسعه منابع انسانی و مطالبات صنفی دریانوردی داشته اند تجلیل می کند.

به گزارش«نبض انرژی»در همین راستا و پیرو تحولات سازنده و رفع بسیاری از مشکلات منابع انسانی شرکت ملی نفتکش ایران در ماههای اخیر، هیات مدیره انجمن صنفی دریانوردان ایران با بررسی شاخص ها و جهش قابل توجه در بهبود شرایط صنفی، این نشان را به مدیر عامل محترم شرکت ملی نفتکش ایران جناب آقای دکتر شیوا اختصاص داد و در مراسمی با حضور اعضای هیات مدیره این شرکت و همچنین هیات مدیره انجمن، از ایشان قدردانی نمود.

حمایت موثر از اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور، همکاری موثر و تخصصی در تنظیم سند پیمان جمعی CBA و انعقاد آن برای مدت دو سال، حمایت عملی از آموزش و تامین نیروی دریانورد متخصص، فراهم کردن امکان گذراندن دوره کارورزی برای دانشجویان رشته های دریانوردی، پیگیری دلسوزانه جهت احقاق حقوق دریانوردان و…از جمله شاخص ها و دلایل اعطای این نشان به مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران است.
گفتنی است این نشان پیش از این تنها به یک مدیر دریایی اعطا شده بود.