دغدغه‌ای که امروز به یک باور ملی تبدیل شد|داخلی سازی ۸۰ درصد تجهیزات نفت در کشور
دغدغه‌ای که امروز به یک باور ملی تبدیل شد|داخلی سازی ۸۰ درصد تجهیزات نفت در کشور
یکی از مهمترین الزامات صنعت نفت در دهه‌های اخیر با توجه به فشار‌ها و محدودیت‌های سیاسی، توسعه ساخت داخل تجهیزات راهبردی صنعت نفت و کاهش وابستگی به خارج در این حوزه بود بنابراین در جهت حمایت از ساخت داخل و توجه به دانش‌بنیان‌ها امروزه گام‌های مثبتی از سوی مسئولان برداشته شده است.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» یکی از موضوعات کلیدی و دغدغه‌های اصلی مسئولان در صنایع نفت و گاز بحث تولید تجهیزات توسط شرکت‌های داخلی و بومی سازی آنهاست که این مهم از چند سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در این زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های بزرگ سازنده توانستند دستاور‌های شاخصی را در کارنامه تولیدی خودشان به ثبت برساند.

هدف اصلی در این خصوص سیاست‌گذاری تامین و ساخت داخل کالا و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت در همه بخش‌ها به منظور تأمین به‌موقع نیاز‌های عملیاتی شرکت‌های اصلی و فرعی وزارت نفت به کالا و تجهیزات برای حمایت از سازندگان داخلی و خودکفایی صنعتی است.

هدف دیگر؛ شفاف‌سازی بیشتر در فرآیند‌های تامین و ساخت داخل کالا و سیاستگذاری برای افزایش سرعت تأمین و کیفیت تامین و ساخت کالا و تجهیزات است.

براساس این گزارش یکی از مهمترین الزامات و ضرورت‌های صنعت نفت در دهه‌های اخیر با توجه به فشار‌ها و محدودیت‌های سیاسی، توسعه ساخت داخل تجهیزات راهبردی صنعت نفت و کاهش وابستگی به خارج در این حوزه است. اگرچه این دغدغه در همه دولت‌ها وجود داشته، اما این دغدغه در دولت‌ها به یک باور اصلی در سیاست گذاری و برنامه‌ریزی تبدیل شده و گام‌های بزرگی در جهت تحقق آن برداشته شده است.

در همین راستا محمد اسماعیل کفایتی، رییس پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز با بیان اینکه دانش بنیان شدن صنعت نفت مسیر پر فراز و نشیبی است، معتقد است بعد از انقلاب در صنعت نفت اتفاقات خوبی رخ داد تا جاییکه در نمایشگاه نفت امسال بیش از ۲ هزار شرکت نفتی ایرانی حضور داشتند، اما در یک دهه گذشته اغلب شرکت‌کنندگان خارجی بودند. امروز ۸۰ درصد تجهیزات نفت در داخل تامین می‌شود و امیدواریم جشن خودکفایی را بگیریم.

رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت با بیان اینکه دانش بنیان شدن به نفع همه مجموعه‌هاست، اما واقعیت را باید بپذیریم که اتفاقات زیرساختی باید صورت بگیرد و قوانین به نفع تولید تغییر کند، گفت: محور اقتصاد مقاومتی تولید محور و محور تولید دانش است. در بحث اشتغال نیز با یک تهدید روبرو هستیم؛ لذا باید مدیریت تهدید و فرصت اتفاق بیفتد. باید به کارآفرینی فکر کنیم و از مجموعه دانش بنیان‌ها برای این مسئله استفاده شود.