افزایش دمای هوا در برخی حوضه‌های آبریز از هفته آینده
افزایش دمای هوا در برخی حوضه‌های آبریز از هفته آینده
موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو اعلام کرد: دمای هوا در برخی حوضه‌های آبریز کشور از هفته آینده همراه با افزایش پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» افزایش دمای هوا در حوضه‌های آبریز کشور یکی از مولفه‌های مهم هم در افزایش میزان تبخیر و هم افزایش میزان مصرف است و به‌ازای هر یک درجه افزایش دما مقدار قابل‌ توجهی از منابع آبی کشور به مصرف می‌رسد.

کارشناسان بخش آب معتقدند هرچه دمای هوا بیشتر باشد علاوه بر فشاری که به منابع سطحی تأمین آب مانند سدها وارد می‌شود، منابع زیرزمینی هم دچار چالش‌های جدی می‌شوند که در این شرایط صرفه‌جویی برای حفاظت از منابع آب از اهمیت بالایی برخوردار است.

گزارش اخیر موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو نشان می‌دهد: وضعیت دما نسبت به متوسط ۵ سال اخیر برای مناطق جنوبی کشور کاهشی و در شمال غرب، غرب تا مرکز کشور افزایشی است و نسبت به هفته گذشته برای مناطق مرکزی تا شرق کشور کاهشی و در سایر مناطق همراه با افزایش خواهد بود.

وضعیت دما برای هفته دوم نسبت به متوسط ۵ سال اخیر برای مناطق واقع در مرکز تا غرب و جنوب غرب همراه با افزایش و در نواحی شمالی کشور همراه با کاهش خواهد بود.

همچنین وضعیت دما برای هفته دوم نسبت به هفته گذشته به جز در برخی از مناطق واقع در مرکز تا شرق کشور، در سایر مناطق کشور (به خصوص برای نواحی جنوب و جنوب غرب کشور) عمدتاً همراه با افزایش پیش بینی می شود.

وضعیت دمایی حوضه‌های آبریزدر این هفته

حوضه آبریز دریاچه ارومیه با ۳.۲ درجه سانتی‌گراد افزایش دمای هوا نسبت به هفته قبل (منتهی به ۷ مرداد) شاهد بیشترین اختلاف متوسط هفتگی دما میانگین روزانه است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۲‌ درجه سانتی‌گراد است.

پیش‌بینی اختلاف متوسط هفتگی دمای میانگین روزانه برای حوضه آبریز دریای خزر نسبت به هفته گذشته (منتهی به مرداد) ۳.۱ درجه سانتی‌گراد و نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۱.۲ درجه سانتی‌گراد است.

پیش‌بینی اختلاف متوسط هفتگی دمای میانگین روزانه برای حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان  نسبت به هفته گذشته (منتهی به ۷ مرداد) ۱.۷ درجه سانتی‌گراد و نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی ۰.۷ درجه سانتی‌گراد است.

همچنین حوضه آبریز فلات مرکزی با منفی یک درجه سانتی‌گراد افزایش دمای هوا نسبت به هفته قبل (منتهی به ۷ مرداد) شاهد  اختلاف متوسط هفتگی دما میانگین روزانه خواهد بود، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۰.۱ درجه سانتی‌گراد است.

پیش‌بینی اختلاف متوسط هفتگی دمای میانگین روزانه برای حوضه آبریز قره قوم  نسبت به هفته گذشته (منتهی به ۷ مرداد) منفی ۱.۳ درجه سانتی‌گراد و نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۰.۶ درجه سانتی‌گراد است.

بر این ‌اساس، پیش‌بینی اختلاف متوسط هفتگی دمای میانگین روزانه برای حوضه آبریز مرزی شرق نسبت به هفته گذشته (منتهی به ۷ مرداد) منفی  سه دهم درجه سانتی‌گراد و نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی دو دهم درجه سانتی‌گراد است.

افزایش دمای هوا در برخی حوضه‌های آبریز از هفته آینده

وضعیت دمایی حوضه‌های آبریزدر هفته آینده

حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان  با ۳.۵ درجه سانتی‌گراد افزایش دمای هوا نسبت به هفته قبل (منتهی به ۱۴ مرداد) شاهد بیشترین اختلاف متوسط هفتگی دما میانگین روزانه خواهد بود، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۱.۱ درجه سانتی‌گراد است.

پیش‌بینی اختلاف متوسط هفتگی دمای میانگین روزانه برای حوضه آبریز دریای خزر نسبت به هفته گذشته (منتهی به ۱۴ مرداد) ۱.۱ درجه سانتی‌گراد و نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیرمنفی ۰.۵ درجه سانتی‌گراد است.

پیش‌بینی اختلاف متوسط هفتگی دمای میانگین روزانه برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه  نسبت به هفته گذشته (منتهی به ۱۴ مرداد) ۰.۹ درجه سانتی‌گراد و نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر صفردرجه سانتی‌گراد است.

همچنین حوضه آبریز فلات مرکزی با منفی  ۰.۲ درجه سانتی‌گراد افزایش دمای هوا نسبت به هفته قبل (منتهی به ۱۴ مرداد) شاهد  اختلاف متوسط هفتگی دما میانگین روزانه خواهد بود، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۱.۱ درجه سانتی‌گراد است.

پیش‌بینی اختلاف متوسط هفتگی دمای میانگین روزانه برای حوضه آبریز قره قوم   نسبت به هفته گذشته (منتهی به ۱۴ مرداد) منفی ۱.۹ درجه سانتی‌گراد و نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۰.۶  درجه سانتی‌گراد است.

بر این ‌اساس، پیش‌بینی اختلاف متوسط هفتگی دمای میانگین روزانه برای حوضه آبریز مرزی شرق نسبت به هفته گذشته (منتهی به ۱۴ مرداد) منفی ۰.۱ درجه سانتی‌گراد و نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی ۰.۴ درجه سانتی‌گراد است.