كشف 63 مركز استخراج رمز ارز غيرمجاز و جمع‌آوري بيش از 700 دستگاه ماينر قاچاق
كشف 63 مركز استخراج رمز ارز غيرمجاز و جمع‌آوري بيش از 700 دستگاه ماينر قاچاق
در پي همكاري مردم، 63 مركز استخراج رمز ارز غيرمجاز كشف و بيش از 700 دستگاه ماينر قاچاق جمع‌آوري شد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» در هفته منتهي به پايان تيرماه امسال، 63 مركز استخراج رمز ارز غيرمجاز كشف و 714 دستگاه ماينر قاچاق به دست آمده از اين مراكز ضبط و تحويل مقامات قضايي شد.
اين مراكز با ظرفيت 1499 كيلووات با استفاده از برق غيرمجاز به استخراج رمز ارز مشغول بودند.
در هفته جاري سهم گزارش‌هاي مردمي از كشفيات 47 درصد بود كه بیانگر رشد خوبی نسبت به هفته‌هاي پيشين است.
بر اساس اين گزارش، در مجموع تاكنون 7 هزار و 308 مركز غيرمجاز استخراج رمز ارز كشف و تعداد 235 هزار و 165 دستگاه ماينر قاچاق جمع‌آوري شده است.
اين گزارش حاكي است، هر دستگاه استخراج بيت كوين (ماينر) به صورت متوسط توان مصرفي به اندازه پنج يخچال 20 فوت و چهار كولر آبي دارد و به همين دليل استخراج‌هاي غيرمجاز به دليل ايجاد اختلال در شبكه توزيع، مي‌تواند باعث بروز آسيب به وسايل برقي شهروندان شود.
هموطنان مي‌توانند در صورت مشاهده تخلف، موارد را از طريق سامانه اينترنتي سمات به آدرس https://www.tavanir.org.ir/samaat  و يا اپليكيشين برق من گزارش كنند كه پس از بررسي و صحت سنجي گزارش، به افشا كنندگان پاداش نقدي تعلق مي‌گيرد و اطلاعات افشاكنندگان (سوت زنان) محرمانه باقي مي‌ماند.
بر اساس اين گزارش، انجام مانورهاي شناسايي و جمع‌آوري مراكز رمز ارزهاي غيرمجاز، انجام بازرسي‌هاي محلي و موردي به منظور شناسايي و جمع‌آوري مراكز غيرمجاز، استفاده از گزارش‌هاي مردمي در خصوص شناسايي اين مراكز غيرمجاز، ايجاد امكان دريافت گزارش مردمي از طريق اپليكيشن برق من، استفاده از روش‌هاي فني براي كشف مراكز غيرمجاز استخراج رمز ارز، هماهنگي با پليس امنيت اقتصادي ناجا و هماهنگي با دادستاني كل كشور اهم اقدامات انجام شده براي جمع‌آوري مراكز غيرقانوني استخراج رمز ارزها است.
رمز ارز گونه‌اي پول ديجيتال است كه در آن توليد واحد پول و تاييد اصالت تراكنش پول با استفاده از الگوريتم‌هاي رمزگذاري كنترل شده و معمولا به طور نامتمركز بدون وابسته به يك بانك مركزي كار مي‌كند.