منشأیابی آلودگی‌های هیدروکربنی در سواحل جنوب با اثر انگشت‌نگاری نفت
منشأیابی آلودگی‌های هیدروکربنی در سواحل جنوب با اثر انگشت‌نگاری نفت
با تصویب شورای پژوهشی پژوهشگاه صنعت نفت، اجرای پروژه منشأ آلودگی‌های نفتی سواحل بوشهر و گناوه با استفاده از تکنیک اثر انگشت‌نگاری نفت در دستور کار محققان این پژوهشگاه قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»طرح “منشأیابی آلودگی‌های هیدروکربنی در سواحل جنوب با اثر انگشت‌نگاری نفت” در شورای پژوهشی این پژوهشگاه با هدف بررسی منشأ آلودگی‌های نفتی سواحل بوشهر و گناوه (Tarballs) با استفاده از آنالیزهای دقیق ژئوشیمیایی به تصویب رسید.

علم ژئوشیمی حقوقی (Forensic Geochemistry) یا ژئوشیمی زیست محیطی یکی از شاخه‌های علم ژئوشیمی آلی است که عمدتا به مباحث زیست محیطی و به طبع آن مسائل حقوقی ناشی از آن می‌پردازد. از این رو در این مطالعه نیز قرار است که پس از نمونه‌برداری سیستماتیک از نفت آلوده کننده سواحل (طبق پروتکل زیست محیطی ۲۰۱۶ اروپا) و همچنین نمونه‌گیری از خط لوله‌های فروزان، دورود و ابوذر به عنوان منشأ احتمالی برای این آلودگی‌ها، با استفاده از تکنیک اثر انگشت‌نگاری نفت نتیجه ارتباط یا عدم ارتباط آلودگی‌ها با نفت خط لوله‌های مذکور مورد بررسی دقیق ژئوشیمیایی قرار گیرد.

به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت، در این مطالعه با استفاده از روش‌های دقیق  GC ،CCMS و  FTIR آزمایشات مورد نیاز انجام می‌شود و با استفاده از نرم‌افزار +PIGI، نتایج و پارامترهای به دست آمده مورد بررسی، تعبیر و تفسیر قرار خواهند گرفت و در نهایت با ترسیم نمودارهای دو بعدی، سه بعدی و مطالعات آماری نتیجه نهایی در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت.

منبع: ایسنا