برداشت سوخت غیریارانه‌ای از مجاری عرضه افزایش یافت
برداشت سوخت غیریارانه‌ای از مجاری عرضه افزایش یافت
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در خصوص صف های طولانی کامیون‌داران و سوخت توزیعی، گفت: کاهش سهمیه و کمبود سوخت در حوزه توزیع فرآورده‌های نفتی در جایگاه‌های سوخت نداریم، علت اصلی استقبال از برداشت سوخت غیریارانه‌ای از مجاری عرضه افزایش یافته است.

علی اکبر نژادعلی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در گفتگو با خبرنگار«نبض انرژی» در خصوص صف های طولانی کامیون‌داران و سوخت توزیعی به آنها، اظهار کرد: نه کمبود سوخت در حوزه توزیع فرآورده‌های نفتی در جایگاه‌های سوخت داریم و نه اینکه سهمیه مجاری عرضه سوخت در این حوزه را کاهش دادیم.

وی افزود: علت اصلی استقبال از برداشت سوخت غیریارانه‌ای از مجاری عرضه افزایش یافته است ما در واقع سوخت غیر یارانه ای را در برخی از جایگاه‌ها برای شرایط اضطراری اختصاص دادیم تا ناوگان حمل و نقل مسافری و باری از این سوخت استفاده کنند. بنابراین برداشت غیر یارانه ای از مجاری عرضه سوخت در اولویت قرار گرفته است. همچنین تفاوت قیمت‌هایی که در حوزه با کشورهای همسایه نیز داریم.

نژادعلی ادامه داد: 50 کیفی سازی خدمات در جایگاه‌های سوخت در کشور زیر نظر شرکت‌ها و زنجیره توزیع در مجاری عرضه است و کما بیش نظارت‌هایی از سوی ما در مناطق وجود دارد. شرکتها به واسطه حق‌العمل کاری که دریافت می‌کنند شرایط بهینه کردن کیفیت عرضه سوخت به مردم را رعایت می‌کنند.