بومي سازي سيستم تست رله‌هاي حفاظتي شبكه برق 
بومي سازي سيستم تست رله‌هاي حفاظتي شبكه برق 
در پي بومي‌سازي سيستم تست رله‌هاي پست‌هاي DCS با همكاري دفتر تحقيقات و توسعه فن آوري توانير و دانشگاه صنعتي اميركبير، طرح «تست غيرمتمركز- همزمان رله‌هاي پست‌هاي DCS كشور» به عنوان طرح پژوهشي برگزيده سال 97 از سوي وزارت علوم معرفي و اين تجهيز با پشت سرگذاشتن محصول معتبرترين سازنده بين‌المللي با اقبال شركت‌هاي برق منطقه‌اي مواجه شد و به عنوان دستاورد ويژه قراردادهاي پژوهشي وزارتخانه‌ها با دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي مورد تقدير قرار گرفت.

 

به گزارش نبض انرژی، سيد مسعود تقوايي، مديركل دفتر تحقيقات و توسعه فن آوري شركت توانير طی سخنانی ساز و كار همكاري پژوهشي صنعت برق و دانشگاه را از طريق ارسال پيشنهادهاي تحقيقاتي (پروپوزال) از طريق محقق به شركت توانير و داوري از سوي خبرگان صنعتي و اساتيد دانشگاه عنوان كرد و گفت: این مسئله در ادامه جهت تصويب به كميته پژوهش و فناوري شركت توانير ارسال و با حضور مديرعامل شركت توانير و اعضاي كميته بررسي و پس از تصويب، وارد مراحل عقد قرارداد مي‌شود.

وي تصريح كرد: «پروژه تست غيرمتمركز-همزمان رله‌هاي پستهاي DCS كشور نيز به همين ترتيب سال 92 از سوي دانشگاه صنعتي اميركبير براي شركت توانير تعريف شد و پس از تصويب، جهت اجرا به تيم محققان ارجاع و پس از حدود سه سال به اتمام رسيد و استقبال شركت‌هاي برق منطقه‌اي و رضايت از عملكرد سيستم را به همراه داشت.

تقوايي اين پروژه را به عنوان يكي از پروژه‌هاي خوب صنعت برق و از مصاديق خود اتكايي مورد نظر در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و حمايت از ساخت داخل كشور معرفي كرد و گفت: با توجه به قابليت رقابت با محصولات خارجي، در اكثر شركت‌هاي برق منطقه‌اي در حال بهره‌برداري است و علاوه بر تست رله‌هاي پستهاي DCS به صورت غيرمتمركز و همزمان، قادر است تست انواع رله‌هاي موجود صنعت برق را انجام دهد.

وي تيم محقق پروژه را مشتمل بر محققان و اساتيد دانشگاه صنعتي اميركبير و شركت دانش بنيان وبكو معرفي كرد كه پيشتر به صورت اوليه در شركت‌هاي برق منطقه‌اي سمنان و تهران انجام و نهايتاً با حمايت‌هاي شركت توانير به ثمرنشست.

تقوايي معاونت علمي و فن آوري رياست جمهوري و وزارت نيرو را از حاميان اصلي اين پروژه ملي عنوان كرد و نقش حمايتي شركت توانير را در ابعاد معنوي و فني مورد توجه قرار داد.

وي با اشاره به حساسيت‌هاي شبكه برق كشور، برخورداري از استانداردهاي بالاي جهاني را از ويژگي‌هاي اين تجهيز ذكر كرد كه در مسير صادرات به برخي از كشورها قرار دارد.

مدير كل دفتر تحقيقات و توسعه فن آوري توانير از ارتباط مستقيم اين دفتر از طريق برپايي جلسات با معاونتهاي پژوهشي دانشگاه‌هاي كشور در استان‌هاي مختلف خبر داد كه با هماهنگي و حضور مسئولان شركت‌هاي برق منطقه‌اي و شركت‌هاي توزيع نيروي برق مربوطه انجام مي‌شود كه علاوه بر دانشگاه‌هاي دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي، شركت‌هاي دانش بنيان و پارك‌هاي علم و فن آوري را نيز در برمي‌گيرد.

وي در اين ارتباط از دريافت بيش از 150 پيشنهاد تحقيقاتي (پروپوزال) از سوي دانشگاه‌ها و شركت‌هاي دانش بنيان در سال 96 خبر داد كه پس از بررسي و داوري در كميته پژوهش و فن آوري توانير بررسي و در صورت واجد شرايط بودن، جهت عقد قرارداد به واحد ذيربط ارجاع مي‌شود.

تقوايي پروژه‌هاي جاري دفتر تحقيقات از سال 96 را حدود 25 پروژه ملي ذكر كرد كه طراحي و ساخت سيستم تست غيرمتمركز- همزمان رله‌هاي پست‌هاي  DCS، طراحي و ساخت توربين بادي ملي دو مگاواتي، طراحي و ساخت نمونه نيمه صنعتي دستگاه چندمنظوره تست تجهيزات پست برق، طرح ملي شبكه هوشمند برق با همكاري سه دانشگاه بزرگ كشور، ارزيابي فني و اقتصادي توسعه سيستم‌هاي ذخيره ساز انرژي در سيستم قدرت ايران، استقرار پايايي ملي براي شركت هاي برق منطقه اي و شركت توانير، تبيين مفاهيم و ارزيابي تحليلي تاب آوري شبكه هاي توزيع برق ايران، برنامه ريزي جامع انرژي كشور در افق 20 ساله و طرح جامع تدوين اسناد نظام نامه هاي تعامل با ساير دستگاه هاي اجرايي براي انجام مسووليت هاي مشترك با هماهنگي استانداري ها در جهت پايدارسازي عرضه و تقاضاي برق و… از اهم اين پروژه ها محسوب مي‌شود.

مدير كل دفتر تحقيقات و توسعه فن آوري توانير اولويت اول دفتر تحقيقات توانير را حمايت از ساخت تجهيزات داخل كشور و مورد نياز مصرف صنعت برق براساس استانداردهاي معتبر عنوان كرد.

  • منبع خبر : وزارت نیرو