برداشت 172 میلیارد متر مکعبی گاز از مخزن پارس جنوبی
برداشت 172 میلیارد متر مکعبی گاز از مخزن پارس جنوبی
هادی هاشم زاده فرهنگ، مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: سال گذشته نزدیک به 172 میلیارد متر مکعب گاز از مخازن برداشت شده است که بیش از 148 میلیارد متر مکعب گاز شیرین در مجتمع گاز پارس جنوبی تولید شده است.

 

هادی هاشم زاده فرهنگ، مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی در گزارش نبض انرژی با اشاره به اینکه پالایشگاه های گاز پارس جنوبی هم اکنون در بهترین شرایط عملیاتی است گفت: پالایشگاه های پارس جنوبی هم اکنون با 96.3 درصد از ظرفیت اسمی در حال پالایش گاز است.

وی گفت: با این شرایط و آمادگی که در مجتمع گاز پارس جنوبی وجود دارد می توان اعلام کرد بیش از 99 درصد اطمینان وجود دارد که این شرایط ادامه یابد و گاز از پارس جنوبی به کل کشور منتقل شود.

فرهنگ در ادامه به روند فرآورش گاز در این مجتمع اشاره کرد و اظهار داشت: سال گذشته نزدیک به 172 میلیارد متر مکعب گاز از مخازن برداشت شده است که بیش از 148 میلیارد متر مکعب گاز شیرین در مجتمع گاز پارس جنوبی تولید شده است.

وی با بیان اینکه تولید تمامی محصولات مجتمع گاز پارس جنوبی رو به رشد است، گفت: سال گذشته در این پالایشگاه چهارم 18 میلیارد متر مکعب گاز ترش تولید شده است.

به گفته فرهنگ؛ میزان تولید میعانات گازی سال گذشته 217 میلیون بشکه بوده و بیش از 1.6 میلیون تن پروپان و 1 میلیون تن بوتان نیز در مجتمع تولید شده است.

وی در ادامه به تولید محصول استراتژیک اتان اشاره کرد و گفت: این مجتمع در سال گذشته بیش از 2.8 میلیون تن اتان نیز تولید کرده است.

  • منبع خبر : فارس