۳۰۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت انتقال آب شرب شرق گرگان افزوده شد
۳۰۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت انتقال آب شرب شرق گرگان افزوده شد
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان از افزایش 300 لیتری ظرفیت انتقال آب شرب از طریق احداث پنج کیلومتر خط انتقال جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» “سید محسن حسینی” افزود: در انجام این پروژه، عملیات احداث مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی گرمابدشت و عملیات اجرای خطوط انتقال به طول ۴۸۵۰ متر( به قطر ۱۱۰۰ به طول ۳۷۵۰ متر و قطر ۶۰۰ به طول ۱۱۰۰ متر از مخزن گرمابدشت به مخزن جلین – سیاه تلو به پایان رسید.
وی تصریح کرد: با بهره برداری از این طرح، پتانسیل آبدهی به زون ۳ گرگان به عنوان وسیع ترین و زون ۴ گرگان به عنوان پر تراکم‌ترین نواحی گرگان که حدود نیمی از نیاز کل شهر را شامل می‌شود تا ۳۰۰ لیتر برثانیه افزایش پیدا کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان اضافه کرد: با توجه به اینکه مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی گرمابدشت جهت ذخیره سازی و تعادل هیدرولیکی منابع آب زیرزمینی محورهای شرق شهر گرگان احداث شده است و قابلیت تغذیه مخزن گلها، مخزن خرگوش تپه و مخزن ۴ هزار مترمکعبی گرمابدشت را دارد، با اتصال این مخزن به سامانه آبرسانی گرگان، حجم مخازن ذخیره آب شهر از ۸۸ هزار مترمکعب به ۱۰۸ هزار مترمکعب افزایش یافت.
به گفته حسینی، یکی از اولویت‌های مهم شرکت آب منطقه‌ای گلستان اجرای طرح آبرسانی به شهر گرگان در راستای کاهش مشکل کم آبی این شهر بویژه در پیک مصرف است؛ بنابراین با توجه به‌ ظرفیت انتقال آب خط اصلی انتقال آب از شرق گرگان به این شهر که حدود ۴۵۰ لیتر بر ثانیه است، برنامه افزایش به ۷۵۰ لیتر برثانیه توسط شرکت آب منطقه‌ای در دستور کار قرار گرفت.