آیا انتقال آب در شرایط فعلی توجیه اقتصادی دارد|آخرین جزئیات طرح‌های انتقال آب در کشور
آیا انتقال آب در شرایط فعلی توجیه اقتصادی دارد|آخرین جزئیات طرح‌های انتقال آب در کشور
کارشناسان براین باورند که در حال حاضر، شیوه مدیریت منابع آب کشور نه تنها نمی‌تواند در شرایط بحرانی زمینه جلوگیری از تشدید شرایط نامطلوب را فراهم کند، بلکه خود این شیوه زمینه تشدید قابل توجه بحران را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» موضوع انتقال آب بحث جدیدی نیست بلکه سالیان سال است که در این خصوص مباحثی از سوی مسئولان کشور مطرح می‌شود تا شاید از این طریق بتواند بخشی از مشکلات ناشی از کمبود آب را برطرف سازند. متاسفانه طی سال‌های اخیر به دلیل کاهش بارندگی و عدم مدیریت صحیح الگوی مصرف تنش آب و یا به نوعی بحران آب در اکثر شهر‌ها و روستا‌ها نمود پیدا کرده است و این مهم در برخی از مناطق باعث کوچ اهالی آن منطقه به سایر بخش‌ها شده است؛ بنابراین پروژه‎‌های شیرین‌سازی آب دریا و انتقال آن به استان‌های خشک مرکزی و شرق کشور یکی از گزینه‌هایی است که چندین سال مطرح است. البته همین که از پروژه‌های انتقال آب به عنوان راهکار حل مسئله تنش آبی یاد می‌شود نیز جای تعجب دارد، چراکه عدد آب انتقال یافته در قالب این پروژه‌ها هیچ تناسبی با میزان آب مورد نیاز در ۳ بخش شرب، صنعتی و کشاورزی مناطق هدف طرح ندارد و با صرف هزینه‌های معادل هزینه یک پروژه شیرین‌سازی و انتقال آب می‌توان، راهکار‌های دیگر به منظور حل این مسئله را در پیش گرفت.

باید به این نکته کلیدی نیز اشاره کرد و گفت کمبود آب به عنوان یکی از مهمترین ارکان زندگی کشور خشک و نیمه خشک ایران در حال حاضر فشار قابل توجهی به مردم وارد کرده است، خشکسالی بی‌سابقه در سرتاسر کشور زمینه عیان شدن خلاء حکمرانی موثر آب را فراهم کرده و بار دیگر گوشزد می‌کند، رویکرد مدیریت منابع آب مربوط به ۵۰ سال گذشته دیگر نمی‌تواند زمینه تخصیص بهینه این مایع حیات را فراهم کند. به عبارت دیگر در حال حاضر، شیوه مدیریت منابع آب کشور نه تنها نمی‌تواند در شرایط بحرانی زمینه جلوگیری از تشدید شرایط نامطلوب را فراهم کند، بلکه خود این شیوه زمینه تشدید قابل توجه بحران را فراهم می‌کند.

براساس این گزارش مسئولان کشور به این نتیجه رسیدند که شاید با انتقال آب از دریا‌ها به مناطق کویری کشور بتوان بخشی از مشکلات موجود را برطرف کرد به همین منظور طرح‌های انتقال آب از دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی مدت‌ها است که مدافعان و مخالفانی دارد، اما حالا با روی کار آمدن دولت سیزدهم بحث انتقال آب به‌ویژه از خلیج فارس به فلات مرکزی با جدیت در حال پیگیری است.

در همین رابطه فیروز قاسم زاده – سخنگوی صنعت آب کشور – درباره آخرین جزئیات طرح‌های انتقال آب، گفت: در خلیج فارس و دریای عمان فاز مطالعاتی انتقال آب شروع شده است تا جاییکه چند نقطه را لکه گذاری کردیم، در بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان این مطالعات در حال انجام است و مهندسی ارزش صورت می‌گیرد.

همچنین انتقال آب از دریای عمان به کرمان، اصفهان، هرمزگان و یزد در فاز ۱ به گل گوهر اجرا شده و اکنون آماده بهره برداری است. در سیستان و بلوچستان نیز یک طرح مطالعه شده که در بخش‌های خط انتقال در چابهار و خراسان جنوبی در حال انجام بوده و قرار است که برای صنایع و شرب آب را منتقل کند و در مسیر تمام این‌ها را به آب شرب برساند.

وی درباره انتقال آب از دریای خزر نیز گفت: بر اساس جمع‌بندی‌هایی که صورت گرفت در حال حاضر این طرح در حال بررسی است تا خط مشی‌های آن تعیین شود و اکنون با محیط زیست و امور جنگل‌ها در حال تعیین تکلیف برای اجرای این طرح هستیم.