ضرر بی توجهی به بحران آب و چالش های آن
ضرر بی توجهی به بحران آب و چالش های آن
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر ضرورت توجه جدی به بحران آب تاکید کرد و گفت: بی توجهی به این مساله کشور را با چالش جدی و زیانبار مواجه خواهد ساخت.

به گزارش نبض انرژی، « غلامحسین شافعی » روز دوشنبه در چهارمین جشنواره ملی آب در محل اتاق بازرگانی ایران افزود: اکنون نیازمند فکری اساسی برای حل بحران آب و یافتن راهکاری مناسب برای غلبه درست بر مشکلات ناشی از آن هستیم.
وی به گزارش تهیه شده درباره 100 چالش اساسی کشور اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین این چالش ها بحران کمبود منابع آبی است.
شافعی خاطرنشان ساخت: نگرانی درباره آب جدی است و بر همین اساس اتاق بازرگانی ایران پس از تدوین قانون بهبود فضای کسب و کار وارد این موضوع شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق بازرگانی درباره توجه به مسائل آب یک عقب ماندگی دارد که باید در این زمینه با اقدام های مناسب جبران کند.
وی با بیان اینکه حضور بخش کشاورزی در اتاق بسیار کم رنگ بوده است بر ضرورت جبران آن تاکید کرد.
شافعی در ادامه از روند تدوین برنامه های توسعه‌ای کشور انتقاد کرد و گفت: تدوین این برنامه ها از گذشته بر اساس هیچ اصول اقتصادی نبوده و همین امر به مشکلات کشور دامن زده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: این برنامه ها نه بر اساس اصول که بر اساس حضور قدرت های محلی تدوین شده و هر نقطه ای که قدرت محلی نداشته از توسعه محروم مانده است.
وی با بیان اینکه این موضوع بر وقوع بحران آب اثر گذار بوده است، گفت: توزیع نامناسب اعتبارات در برنامه‌های توسعه ای از عوامل پایداری مشکلات در کشور است.
شافعی گفت: توزیع نامناسب اعتبارات اشتغال روستایی، نتیجه ای جز خالی شدن روستاها و نابودی منابع آبی به همراه نداشته است.
وی ادامه داد: حل این مشکلات باید از اساس باشد که هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
شافعی ورود اتاق بازرگانی به مسائل آب را راهکاری برای حل بحران ها دانست.

 

  • منبع خبر : ایرنا