كولرها، مهمترين عامل افزايش مصرف برق بخش خانگي است
كولرها، مهمترين عامل افزايش مصرف برق بخش خانگي است
معاون هماهنگي توزيع توانير در گفت و گو با شبكه دو سيما رعايت الگوي مصرف برق در بخشهاي خانگي و تجاري را در عبور بي دغدغه از اوج بار تابستان راهگشا دانست و خاطرنشان كرد: تنظيم كولرهاي گازي روي 24 درجه و استفاده از دور كند كولرهاي آبي مهمترين راهكارهاي مديريت مصرف برق در تابستان است.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»حميدرضا پيرپيران  پيش بيني رشد مصرف برق امسال نسبت به سال قبل را حدود 3 درصد عنوان و تاكيد كرد: در صورت عدم رعايت الگوي مصرف از سوي مشتركان، اين رشد قابل افزايش است.

پيرپيران اظهار داشت:همه واحدهاي مختلف وزارت نيرو تمام همت و تلاششان را به كار گرفتند كه امسال گذر بهتري از تابستان 1401 داشته باشيم و مردم عزيز مي توانند با راهكارهاي ساده، صنعت برق كشور را در عبور مناسب از پيك تابستان كمك كنند.
وي استفاده از دور كند كولرهاي آبي و تنظيم برودت كولرهاي گازي روي دماي 24 درجه ،استفاده از لوازم برقي مثل تلويزيون در زمانهاي مورد نياز و استفاده از لامپهاي كم مصرف LED ,SMD را از جمله راهكارهاي بخش خانگي عنوان كرد و در بخش تجاري نيز خاموش كردن چراغهاي اضافي و تنظيم برودت وسايل سرمايشي را براي گذر از تابستان راهگشا دانست.
مهندس پيرپيران با اشاره به آمادگي صنعت برق براي گذر از اوج بار تابستان گفت: تعميرات اساسي نيروگاهها قبل از آغاز سال جاري به انجام رسيد و حدود 3 هزارمگاوات نيروگاه نيز طي يكسال گذشته به ظرفيت نيروگاهي كشور افزوده شد.
وي افزود: علاوه بر آمادگي نيروگاهها و افزايش ظرفيت نيروگاهي،مشوقهايي براي مصارف مختلف درنظر گرفته شد كه در بخش خانگي مشتركاني كه الگوي مصرف را رعايت كنند و مصرفشان را نسبت به سال قبل كاهش دهند به ازاي هركيلوواتساعت كاهش، 500 تومان دريافت مي كنند و درصورتيكه مشترك خانگي الگوي مصرف 300 كيلوواتساعت ماهانه خود را طي 4 ماه گرم سال (خرداد،تير،مرداد و شهريور) 50 كيلوواتساعت كاهش دهد، قبض برق او در آن ماه رايگان خواهد بود.
مهندس پيرپيران مصرف برق 80 درصد مشتركان خانگي را كمتر از الگوي تعيين شده عنوان كرد كه از 20 درصد باقي مانده  نيز 19 درصد تا 2 برابر الگو و يك درصد بالاي 3 برابر الگو مصرف مي كنند.