واحد یک نيروگاه طوس به مدار تولید بازگشت
واحد یک نيروگاه طوس به مدار تولید بازگشت
مدیرعامل نیروگاه طوس از وارد مدار شدن واحد یک این نیروگاه، پس از تعويض رديف اول پره‌هاي توربين برای اولین بار و با استفاده از توان داخلی، همزمان با تعميرات اساسي خبر داد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» “سیدمحمد افخمی مصطفوی” عنوان کرد: همزمان با انجام تعميرات اساسي واحد یک و بر اساس بازديدهاي كارشناسي و فني مشخص شد كه رديف اول پره‌هاي متحرك توربين lp باید تعويض شود، لذا با هماهنگي‌هاي بعمل آمده، آغاز عمليات اجرايي تعويض پره‌هاي رديف اول متحرك در دستور كار قرار گرفت.
مدیرعامل نیروگاه طوس افزود: برخي از قطعات مورد استفاده در توربين‌هاي بخار از جمله پره‌هاي ثابت و متحرك، به‌دليل شرايط كاري سخت، داراي عمر محدودي بوده و عوامل مختلفي از جمله ميزان پايداري ريزساختار، بارهاي ارتعاشي و ثابت وارده، دما و مشخصات خورندگي محيط و نيز ميزان تخريب ناشي از سايش و برخورد شيء خارجي، از جمله پارامترهاي موثر در عمر قطعات توربيني هستند.
افخمی تصریح کرد: در این تعميرات اساسي، با توجه به بررسي‌هاي انجام شده مشخص شد، پره‌هاي رديف ابتدائي توربين lp به علت سايش ايجاد شده ناشي از كاركرد بخار، در قسمت خروجي بخار از پره، دچار خوردگي سايشي نسبتا كمي شده و پيش‌بيني لازم براي ساخت داخل پره‌ها و در صورت لزوم تعويض آن‌ها در تعميرات اساسي بعدي انجام شد.
مدیرعامل نیروگاه طوس یادآور شد: پس از دمونتاژ پره‌هاي كاركرده، پره‌هاي جديد مونتاژ و با توجه به نقشه‌هاي موجود، عمليات سايزينگ با استفاده از سنگ‌زني صورت گرفت.
افخمی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تعويض پره و نياز احتمالي به بالانس در محل روتور، پس از انجام تعميرات، پيش بيني لازم براي اين فرآيند نيز قبل از تعميرات اساسي انجام شد كه خوشبختانه پس از دوردادن توربين تا دور 3000 و پس از آن تا بار كامل و انجام آناليز ارتعاشات در دوره‌هاي مختلف، شرايط ارتعاشي توربين به گونه اي شد كه نيازي به انجام مجدد بالانس برروي روتور توربين نبوده و تعميرات آن با موفقيت به پايان رسيد.