عملیات کالیبراسیون منطقه کنگان آغاز شد
عملیات کالیبراسیون منطقه کنگان آغاز شد
مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران ازآغازعملیات کالیبراسیون (تعیین حجم پایه پرور) سایت دو در منطقه کنگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» عباس اسدروز روز دوشنبه اظهار کرد: سیستم میترینگ سایت دو منطقه کنگان بسیاردقیق وقابل اعتماد است و این سیستم‌ها براساس الزامات استاندارد Api به صورت دوره‌ای نیاز به کالیبراسیون و پایش حجم پایه دارند.

وی یادآور شد: با توجه به ضرورت دقت در کیفیت و کمیت صدور میعانات گازی پارس جنوبی، سیستم میترینگ صادرات میعانات گازی سایت ۲ در منطقه کنگان مورد صحت سنجی قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران تصریح کرد: سیستم میترینگ سایت ٢ جهت اندازه گیری میعانات گازی تحویلی به نفت کش‌ها از طریق گوی‌های شناور شماره ٣ و ٤ احداث و از سال ١٣٩٣، همزمان با راه اندازی فاز ١٢ مورد بهره برداری قرار گرفته است.

اسدروز اضافه کرد: میعانات گازی تولیدی از فازهای ١٢،١٣،١٤، ١٩، ٢٢،٢٣ و ٢٤ از طریق این سیستم اندازه گیری وتحویل نفت کش‌ها می‌گردد.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران ادامه داد: میعانات گازی صادراتی و تحویل داخلی از این طریق اندازه گیری می‌شود و عملیات مورد نظر به منظور تعیین حجم پایه دو دستگاه پروور ثابت صورت می‌گیرد که اندازه گیری این پارامتر در تعیین ضریب تصحیح میترها و اندازه گیری دقیق میزان میعانات گازی تحویلی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

اسدروز تصریح کرد: این عملیات از سوی تیم خبره کالیبراسیون اداره عملیات صادرات آغاز و بر اساس الزامات تعریف شده این عملیات با حضور نمایندگان شرکت بازرسی مستقل SGS ونماینده اداره کل نظارت بر صادرات و طبق برنامه تنظیمی حدود یک هفته به طول خواهد انجامید.