کشاورزانی که ظهر آبیاری نکنند پول برق نمی‌دهند
کشاورزانی که ظهر آبیاری نکنند پول برق نمی‌دهند
سرپرست امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اجرای مدیریت مصرف برق کشاورزی توسط دو وزارتخانه مدیریت می‌شود، گفت: کشاورزانی که از ساعت 12 ظهر تا 5 بعد از ظهر از چاه کشاورزی استفاده نکنند پول برق نمی‌دهند.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» “فریبرز عباسی” صبح امروز در نشستی خبری که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی برگزار شد، درباره همکاری وزارت جهاد کشاورزی با وزارت نیرو برای اجرای طرح «مدیریت مصرف برق کشاورزی» گفت: طرح «مدیریت مصرف برق کشاورزی» مصوبه هیئت دولت است که طبق آن کشاورزانی که از ساعت 12 ظهر تا 5 بعدازظهر آب چاه استفاده نکنند، از پرداخت هرگونه هزینه برق معاف می‌شوند. دستورالعمل آن به طور مشترک بین دو وزارتخانه تدوین شده و کشاورزان هم به آن عمل می‌کنند.
سرپرست معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: این مصوبه چند هفته‌ای است اجرایی شده و می‌توان مشکلات احتمالی آن را طوری مدیریت کرد که کشاورزان آسیبی نبینند.
عباسی افزود: این تصمیم دولت به دلیل ناترازی برق در کشور گرفته شده است و ما هم تابع مقررات و قانون هستیم و اجرا می‌کنیم، ضمن اینکه این طرح کوتاه‌مدت است و در دوره اوج مصرف برق اجرایی می‌شود.
هیئت دولت مصوبه‌ای تصویب کرده که بر اساس آن کشاورزانی که در ماه‌های گرم سال از برق چاه‌های کشاورزی در اوج مصرف برق یعنی 12 ظهر تا 5 بعدازظهر استفاده نکنند، کلا از پرداخت پول برق معاف خواهند بود.

منبع: فارس