جزئیات وصول عوارض آلایندگی محیط زیست از پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی
جزئیات وصول عوارض آلایندگی محیط زیست از پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی
معاون حقوقی سازمان مالیاتی تاکید کرد، در صورت اعلام عدم آلایندگی پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند بود.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»سعید توتونچی – معاون حقوقی و فنی مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اعلام کرد، در اجرای دستور رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، هامش نامه شماره ۲۰۱/۱۰۷۸ /د مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ رئیس محترم شورای عالی مالیاتی در خصوص صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ در اجری بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم، در خصوص عوارض آلایندگی پالایشگاه‌های نفت و واحد‌های پتروشیمی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر اقدام بر مبنای نظرات صریح ارائه شده توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری (نظریه‌های شماره ۲۴۳۰۶/۱۴۶۹۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۶ و شماره ۲۴۳۰۶/۶۰۸۲۰
مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۶) مقرر می‌دارد:

در مفاد تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، پالایشگاه‌های نفت و واحد‌های پتروشیمی به طور مستقل مورد حکم قرار گرفته و موظف به پرداخت عوارض آلایندگی شده‌اند و در حکم یادشده اصل بر آلایندگی آن‌ها است مگر آنکه عدم آلایندگی آن‌ها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در طی سال اعلام شود؛ بنابراین در صورت اعلام عدم آلایندگی پالایشگاه‌های نفت و واحد‌های پتروشیمی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، واحد‌های یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند بود. در این شرایط اعتبار آن مربوط به همان دوره خواهد بود.

کلیه مکاتبات و پاسخ‌های قبلی در خصوص موضوع مطرح شده (آلایندگی پالایشگاه‌های نفت و واحد‌های پتروشیمی) که مغایر با نظریه‌های اشاره شده صورت گرفته است، کان لم یکن تلقی می‌شود.