حجم معاملات قراردادهای گواهی ظرفیت در بورس انرژی به 1818 مگاوات رسید
حجم معاملات قراردادهای گواهی ظرفیت در بورس انرژی به 1818 مگاوات رسید
حجم معاملات قراردادهای گواهی ظرفیت در بورس انرژی، از بهمن سال 98 تاکنون به 1818 مگاوات رسید.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»  بر اساس اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران، تاکنون 291 مشترک برای دریافت گواهی ظرفیت به شرکت بورس انرژی معرفی شده که در پی آن 377 معامله در تالار معاملات اوراق گواهی ظرفیت بورس انرژی انجام شده است.
بنابر این گزارش، ارزش مجموع معاملات انجام شده در تالار معاملات اوراق گواهی ظرفیت بورس انرژی تاکنون حدود 27 هزار و 61 میلیارد ریال با حداکثر قیمت معامله شده در این بازار 41 میلیون و 175هزار ریال بر کیلووات بوده است.
بر اساس این گزارش، تاکنون 4464 مگاوات درخواست از طرف شرکت مدیریت شبکه برق ایران به سازمان بورس معرفی شده و 822 مگاوات گواهی ظرفیت برای عرضه وجود دارد.
گواهی ظرفیت سندی است قابل معامله که با اجازه وزارت نیرو مبتنی بر ایجاد ظرفیت نیروگاهی قابل اتکای جدید و یا کاهش قدرت قراردادی مشترکان موجود صادر می‌شود. واحد گواهی ظرفیت کیلووات بوده که معرف تعهد تدارک یک کیلووات ظرفیت مطمئن نیروگاهی به مدت نامحدود است.