توسعه فناوری اطلاعات موجب جلوگیری از بروز چالش ها می شود
توسعه فناوری اطلاعات موجب جلوگیری از بروز چالش ها می شود
فراز رابعی رئیس حوضه آبریز کارون بزرگ گفت :با توسعه رصدخانه آب و انرژی سازمان آب و برق خوزستان ، علاوه بر دسترسی سریع به داده های منابع آب و انرژی، از بروز چالش ها نیز پیشگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» “فراز رابعی”، رئیس حوضه آبریز کارون بزرگ ضمن قدردانی از پیگیری های رصدخانه آب و انرژی و انجام حجم زیادی از تلاش های موثر در زمان کوتاه در خصوص این پروژه، گفت: توانمندی منابع انسانی سازمان آب و برق خوزستان و انجام کار به صورت جهادی، موجب دسترسی سریع و مطئمن به داده های موردنیاز مدیران ارشد جهت تصمیم گیری است.

وی افزود: پایه و اساس مدیریت حوضه ای، دسترسی به داده های مورد نیاز است که علاوه بر پایش منابع آب و انرژی، در ارائه پیش آگاهی به منظور پیشگیری از چالش ها، بسیار موثر است.

فیروز قاسم زاده نیز ضمن تاکید بر مفاهیم حکمرانی داده در سازمان ها، گفت: کیفیت داده های پایه، تاثیر بسزایی در تصمیم گیری ها دارد و توسعه ابزارهای دریافت، کنترل و انتشار داده موردتاکید است.

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده های آب کشور گفت: بسیاری از سازمان ها فرایندهای اصلی خود را بر اساس بسترهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پیاده سازی می کنند و تاخیر در ارسال داده ها به تصمیم گیران کلیدی می تواند چالش های جدی برای سازمان ها به وجود آورد.

قاسم زاده افزود: توسعه پیشخوان های مدیریتی و سامانه های تصمیم یار به صورت حوضه ای و کشوری در دستور کار دفتر اطلاعات و داده های آب کشور قرار دارد.

در این جلسه هماهنگی، “عباس صدریانفر”، مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، ضمن تاکید بر نقش بی بدیل داده ها و حساسیت پیشخوان های مدیریتی، از توسعه و گسترش فعالیت های رصدخانه آب و انرژی به حوضه های آبریز بالادست استان حمایت کرد.