چگونه می‌توان ناترازی تولید و مصرف برق را جبران کرد؟
چگونه می‌توان ناترازی تولید و مصرف برق را جبران کرد؟
کارشناسان معتقدند که اقدامات وزارت نیرو و ایجاد زمان‌بندی جابجایی بار در کنار هماهنگی انجام شده با صنایع می‌تواند زمینه حداقل شدن آثار منفی ناترازی تولید و مصرف برق را ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» یکی مسائلی که امروزه باعث شده در حوزه آب و برق با مشکل مواجه شویم موضوع مدیریت الگوی مصرف در این بخش‌ها است که این مهم سبب شده که نتوانیم به اهداف از پیش تعیین شده دست پیدا کنیم.

باید به این نکته کلیدی اشاره کرد و گفت؛ بحران خاموشی ایام فصل گرم سال در حالی به یکی از چالش‌های جدی صنعت برق کشور تبدیل‌شده است که از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع ساعات ناترازی برق در ایران از ۸۷۶۰ ساعت مصرف سالانه کشور چیزی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ ساعت است و می‌توان با مدیریت صحیح میزان مصرف برق، معضل خاموشی‌های برآمده از آن را تا حدود زیادی مدیریت کرد؛ اتفاقی که اگر عملیاتی شود نه تنها در کشور شاهد خاموشی‌های گسترده نخواهیم بود، بلکه از صرف هزینه‌های بسیار سنگین احداث و نگهداری نیروگاه‌های جدید تولید برق نیز جلوگیری می‌شود.

در همین رابطه محمداله داد معاون هماهنگی توانیر، یکی از دلایل ناترازی تولید و مصرف را ناترازی در دخل و خرج صنعت برق و قیمت ارزان انرژی برشمرده و معتقد است آنچه که وزارت نیرو دنبال می‌کند حذف یارانه‌های غیرضروری و ناعادلانه است. در بخش‌هایی از مصرف می‌توان با حذف یارانه‌ها این ناترازی را جبران کرد که البته همه گروه‌ها در این بین مدنظر نیستند و فقط بخش‌هایی از مشترکان نیاز به تنظیم مجدد تعرفه‌ها دارند و توجه به گروه‌های پایین و آن‌هایی که مصرف درحد الگو دارند شامل افزایش قیمت نخواهند شد.

در همین راستا کارشناسان معتقدند که اقدامات وزارت نیرو و ایجاد زمان‌بندی جابجایی بار در کنار هماهنگی انجام شده با صنایع می‌تواند زمینه حداقل شدن آثار منفی ناترازی تولید و مصرف برق را ایجاد کند.

به گفته مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق در سال ۱۴۰۰، ۱۵ هزار مگاوات کمبود برق داشتیم، برای سال ۱۴۰۱، ۶ هزار نیروگاه ساختیم، ولی علیرغم آن حداقل ۲ تا ۳ هزار مگاوات به تعداد مشترکان جدید در بخش خانگی و صنعتی شبکه برق اضافه شد که باید جبران شود، در عین حال بازهم ناترازی وجود دارد که باید بتوانیم ۱۰ هزار مگاوات را از طریق مدیریت سمت تقاضا جبران کنیم.