دادگاه یونان حکم مصادره محموله نفتی ایران توسط آمریکا را لغو کرد
دادگاه یونان حکم مصادره محموله نفتی ایران توسط آمریکا را لغو کرد
منابع مطلع به خبرگزاری رویترز اطلاع دادند که یک دادگاه یونانی حکم مصادره محموله نفتی ایران توسط آمریکا را باطل کرده است.

به گزارش«نبض انرژی» سه منبع مطلع به خبرگزاری رویترز اعلام کردند که یک دادگاه یونانی حکم دادگاهی دیگر که اجازه مصادره بخشی از محموله نفتی ایران توسط آمریکا را می‌داد، لغو کرده است.

یک منبع حقوقی یونانی که خواست نامش فاش نشود گفته بود که ایران درخصوص تصمیم اولیه دادگاه یونان درخواست تجدیدنظر داده بود.

وی گفت: درخواست برای لغو حکم اولیه به تایید دادگاه رسیده است. رد کردن این حکم (دادگاه تجدیدنظر) سخت خواهد بود.

خبرگزاری رویترز در ادامه عنوان کرد که این دادگاه تا بدین لحظه علنی نشده است.

منبع: ایسنا