قوانین مدیریت پسماند تا چه حدی در کشور اجرایی شده است؟
قوانین مدیریت پسماند تا چه حدی در کشور اجرایی شده است؟
بسیاری از کارشناسان در دفاع از حفظ محیط زیست و با انتقاد از با انتقاد از قوانین اعمال شده در این رابطه معتقدند که قانون مدیریت پسماند نیاز به بازبینی و بازنگری دارد.

به گزارش خبرنگار« نبض انرژی» علی قهرمانی- یکی از مسائلی که امروزه آسیب جدی به محیط زیست زده موضوع پسماندها است که از سوی صنایع و برخی از سازمان‌ها در محیط زیست رها می‌شود در حالیکه بازیافت این پسماندها می تواند به چرخه حیات بشر کمک کند.

باید به این نکته کلیدی اشاره کرد و گفت حفاظت از محیط زیست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ اما متاسفانه بشر با فعالیت‌های اقتصادی، همواره نسبت به حفظ محیط زیست بی‌اعتنا بوده، تا جایی‌که امروزه آلودگی زیست محیطی به یکی از بلایای بشر تبدیل شده است. امروزه جمع‌آوری و دفع پسماندها به طریقی مناسب که باعث کاهش خطرات مربوط به سلامتی انسان‌ها و آسیب‌های زیست محیطی گردد؛ حائز است ارزش قابل توجه تفکیک پسماند خشک در مبدا و پسماندهای خشک از کل پسماند تولیدی نیز به تولید انرژی از پسماند، به لحاظ زیست محیطی، بهداشتی و اقتصادی از یک سو و لزوم دفن صحیح و بهداشتی و همگامی با سایر کشورهای جهان از سوی دیگر، اتخاذ استراتژی مناسب و برنامه های اجرایی مناسب را برای کشور تجویز می‌کند. مدیریت و دفع پسماندها و زباله‌های شهری به صورت اصولی مانع از آلودگی محیط زیست می‌شود. بنابراین بازیافت یکی از مهمترین راهکارهایی جامعه بشری جهت حفظ محیط زیست در برابر پسماندها و زباله های شهری است. برای کاهش هزينه های محيط زيستی ناشی از نبود مديريت بر اين نوع پسماند، نياز به داشتن قوانين جامع است تا با اجرای آن اين هزينه ها به حداقل برسد.

براساس این گزارش بسیاری از کارشناسان معتقدند که ساماندهی و شناسایی مراکز تولید پسماند کشاورزی و صنعتی و جداسازی کامل پسماندهای کشاورزی و صنعتی از پسماند شهری و تفکیک زباله به‌صورت دستی در مراکز دپوی زباله نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در کنار این موضوع مسئولان نیز در ساماندهی پسماندها و تبدیل آنها به بازیافت کوتاهی می‌کنند در حالیکه می‌توان با تدوین برنامه مشخص و اعمال قوانین خاص و سرمایه‌گذاری جلوی آلودگی زیست محیطی را گرفت.

همچنین برخی نیز با انتقاد از قوانین اعمال شده در این رابطه معتقدند که قانون مدیریت پسماند نیاز به بازبینی و بازنگری دارد. برهمین اساس مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود که ما آسیب شناسی جدی از این که چرا قانون مدیریت پسماند آن طور که باید و شاید به اهدافش نرسید کردیم اولین مسأله این است که اولویت بخشی را دستگاه های اجرایی نداشتند و این ساختار وجود نداشت که مأموریت ها را اجرایی و عملیاتی کنند. همچنین یکی از ابزارهای بسیار مهم نظارتی ما جایگاه کارگروه مدیریت پسماندها است.