دمای هوا در حوضه‌های آبریز از این هفته افزایش خواهد یافت
دمای هوا در حوضه‌های آبریز از این هفته افزایش خواهد یافت
موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو اعلام کرد: دمای هوا در حوضه‌های آبریز اصلی و فرعی کشور از این هفته رو به افزایش خواهد گذاشت.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» افزایش دمای هوا در حوضه‌های آبریز کشور یکی از مؤلفه‌های مهم هم در افزایش میزان تبخیر و هم افزایش میزان مصرف است و به هر یک درجه افزایش دما مقدار قابل‌توجهی از منابع آبی کشور به مصرف می‌رسد.

کارشناسان بخش آب معتقدند هرچه دمای هوا بیشتر باشد علاوه بر فشاری که به منابع سطحی تامین آب مانند سدها وارد می‌شود، منابع زیرزمینی هم دچار چالش‌های جدی می‌شوند که در این شرایط صرفه‌جویی برای حفاظت از منابع آب از اهمیت بالایی برخوردار است.

پیش‌بینی اختلاف دمای متوسط هفتگی دمایی متوسط روزانه نسبت به متوسط هفته مشابه در ۵ سال اخیر و نسبت به هفته گذشته برای این هفته و هفته آتی (۳۱ اردیبهشت ماه الی ۶ خردادماه) در سطح کشور توسط موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو انجام شده است.

بر این اساس برای این هفته، وضعیت دما نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در مناطق واقع در جنوب، جنوب غرب تا مرکز کشور افزایشی و در نوار شمالی کشور کاهشی و نسبت به هفته گذشته در نیمه غربی به‌خصوص نوار غربی کشور افزایشی و در شرق کشور کاهشی خواهد بود.

وضعیت دما برای هفته دوم (۳۱ اردیبهشت تا ۶ خردادماه ۱۴۰۱) نسبت به متوسط  ۵ سال اخیر در سواحل دریای خزر و شمال غرب و غرب کشور افزایشی خواهد بود.

همچنین وضعیت دما برای هفته دوم نسبت به هفته گذشته در عمده مناطق کشور همراه با افزایش پیش‌بینی می‌شود.

پیش‌بینی اختلاف متوسط هفتگی دمای میانگین روزانه برای این هفته در حوضه‌های آبریز کشور

پیش‌بینی اختلاف متوسط هفتگی دمای میانگین روزانه برای این هفته در حوضه آبریز دریای خزر نسبت به هفته گذشته ۳.۹ درجه و نسبت به دوره مشابه ۵ سال اخیر منفی ۱.۴ درجه است.

حوضه آبریز دریاچه ارومیه اختلاف متوسط هفتگی دمای میانگین روزانه ۵.۴ درجه نسبت به هفته گذشته دارد که این اختلاف نسبت به دوره مشابه ۵ سال اخیر منفی۰.۷ درجه است.

پیش‌بینی اختلاف متوسط هفتگی دمای میانگین روزانه برای این هفته در حوضه آبریز فلات مرکزی  نسبت به هفته گذشته ۱ درجه و نسبت به دوره مشابه ۵ سال اخیر ۰.۶ درجه است.

حوضه آبریز قره قوم  اختلاف متوسط هفتگی دمای میانگین روزانه ۰.۱ درجه نسبت به هفته گذشته دارد که این اختلاف نسبت به دوره مشابه ۵ سال اخیر منفی۰.۱ درجه است.

پیش‌بینی اختلاف متوسط هفتگی دمای میانگین روزانه برای این هفته در حوضه آبریز مرزی شرق نسبت به هفته گذشته منفی ۲.۲ درجه و نسبت به دوره مشابه ۵ سال اخیر۰.۱ درجه است.

حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان اختلاف متوسط هفتگی دمای میانگین روزانه ۳.۶ درجه نسبت به هفته گذشته دارد که این اختلاف نسبت به دوره مشابه ۵ سال اخیر  ۰.۶ درجه است.

دمای هوا در حوضه‌های آبریز از این هفته افزایش خواهد یافت

 

پیش‌بینی اختلاف متوسط هفتگی دمای میانگین روزانه برای هفته دوم (۳۱ اردیبهشت الی ۶ خرداد ۱۴۰۱)

وضعیت دمای هوا برای هفته منتهی به ۶ خرداد در حوضه‌های آبریز به این ترتیب است که حوضه آبریز دریای خزر اختلاف متوسط هفتگی دمای میانگین روزانه ۵.۷ درجه نسبت به هفته گذشته خواهد داشت که این اختلاف نسبت به دوره مشابه ۵ سال اخیر منفی۱.۳ درجه  خواهد شد.

پیش‌بینی اختلاف متوسط هفتگی دمای میانگین روزانه برای هفته منتهی به ۶ خردادماه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه  نسبت به هفته گذشته ۶.۷ درجه و نسبت به دوره مشابه ۵ سال اخیر منفی ۰.۳ درجه خواهد بود.

حوضه آبریز فلات مرکزی در هفته منتهی به ۶ خردادماه  اختلاف متوسط هفتگی دمای میانگین روزانه ۵ درجه نسبت به هفته گذشته خواهد داشت که این اختلاف نسبت به دوره مشابه ۵ سال اخیر ۲ درجه خواهد بود.

پیش‌بینی اختلاف متوسط هفتگی دمای میانگین روزانه برای هفته منتهی به ۶ خردادماه در حوضه آبریز قره قوم نسبت به هفته گذشته ۴.۸ درجه و نسبت به دوره مشابه ۵ سال اخیر  ۱.۳ درجه خواهد بود.

حوضه آبریز مرزی شرق در هفته منتهی به ۶ خردادماه اختلاف متوسط هفتگی دمای میانگین روزانه ۲ درجه نسبت به هفته گذشته خواهد داشت که این اختلاف نسبت به دوره مشابه ۵ سال اخیر ۱.۷ درجه خواهد بود.

پیش‌بینی اختلاف متوسط هفتگی دمای میانگین روزانه برای هفته منتهی به ۶ خردادماه در حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان نسبت به هفته گذشته ۵.۷ درجه و نسبت به دوره مشابه ۵ سال اخیر  ۱.۳ درجه خواهد بود.

منبع: ایرنا