ردپای انرژی در رشد ۶۷ درصدی کسری حساب جاری ترکیه
ردپای انرژی در رشد ۶۷ درصدی کسری حساب جاری ترکیه
ترکیه تحت تاثیر افزایش جهانی قیمتهای انرژی که ناترازی تجارت خارجی این کشور را تشدید کرد، برای پنجمین ماه متوالی کسری حساب جاری را گزارش کرد.

به گزارش«نبض انرژی» آمار بانک مرکزی ترکیه نشان داد کسری حساب جاری ترکیه در مارس به ۵.۵۵ میلیارد دلار رسید که بالاتر از ۳.۳۳ میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته بود. در نظرسنجی بلومبرگ از ۱۵ تحلیلگر، کسری حساب جاری ترکیه ۵.۷ میلیارد دلار برآورد شده بود.

کسری تجارت کالای ترکیه تحت تاثیر افزایش هزینه واردات انرژی، ۶.۳۴ میلیارد دلار بود که در مقایسه با ۲.۹۹ میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته، افزایش داشت.

بخش خدمات تحت تاثیر افزایش درآمد گردشگری، ۲.۳۳ میلیارد دلار مازاد داشت. ذخایر رسمی ترکیه به میزان ۴.۵۱ میلیارد دلار کاهش یافت.

بر اساس گزارش بلومبرگ، شهاب قافجی اوغلو، رئیس بانک مرکزی ترکیه، اواخر آوریل گفته بود توازن پایدار حساب جاری ترکیه، برای دستیابی به اهداف ثبات قیمت، کلیدی است.

منبع: ایسنا