کاهش ۵۰ درصدی بارش‌ها در ۷ حوضه آب ریز کشور
کاهش ۵۰ درصدی بارش‌ها در ۷ حوضه آب ریز کشور
۷ حوضه آبریز درجه دو کشور شامل طشک-بختگان و مهارلو، هامون-جازموریان، هامون-مشکیل، بندرعباس-سدیج، رودخانه های بلوچستان، کل، مهران و مسیل‌های جنوبی و نیز مند- کاریان و خنج در اردیبهشت ماه با بارش کمتر از ۵۰ درصد در بلندمدت روبرو هستند.

به گزارش«نبض انرژی» گرچه بارش‌های اخیر کمی باعث بهبود در وضعیت بارشی کشورمان شده است، اما همچنان برخی حوضه‌های آبریز اصلی و درجه دو با کاهش بارش مواجه هستند.

گزارش جدید موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو بیانگر آن است که از مجموع ۳۰ حوضه آبریز درجه دو کشورمان، ۷ حوضه با کاهش بیش از ۵۰ درصد نسبت به دوره بلندمدت روبرو هستند که در این میان حوضه آبریز بندرعباس-سدیج با کاهش ۸۸ درصدی بارش‌ها مقام نخست کم بارش‌های اردیبهشت را دارد.

همچنین ۱۲ حوضه آبریز درجه دو در اردیبهشت ماه باکاهش بارش بین ۲۵ تا ۵۰ درصد نسبت به دوره بلندمدت روبرو خواهند بود و یازده حوضه آبریز درجه دو با کاهش تا ۲۵ درصد کمتر از متوسط بلندمدت همراه خواهند بود.

از مجموع ۹ حوضه آبریز درجه سه نیز فقط حوضه آبریز زهره-جراحی و حوضه‌های جنوبی با کاهش بیش از ۵۰ درصد نسبت به دوره بلندمدت روبرو هستند.

وضعیت حوضه‌های آبریز ۶ گانه اصلی نیز به این صورت است که هیچ حوضه‌ای با بارش بیشتر از ۵۰ درصد روبرو نیست، اما چهار حوضه آبریز دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، مرزی شرق و خلیج فارس و دریای عمان با کاهش بارش بین ۲۵ تا ۵۰ درصد نسبت به دوره بلندمدت همراه خواهند بود.

دو حوضه آبریز اصلی دریای خزر و قره قوم هم با کاهش بارش کمتر از ۲۵ درصد نسبت به دوره بلندمدت روبر خواهند بود.

میزان بارش ها در حوضه های اصلی آبریز در اردیبهشت ماه چگونه است؟

پیش‌بینی بارش برای حوضه آبریز دریای خزر در اردیبهشت ماه ۳۷ میلیمتر است که در مقایسه با ۴۶ میلیمتر دوره بلندمدت ۲۰ درصد کاهش دارد.

این وضعیت برای دریاچه ارومیه ۳۵ میلیمتر بارندگی است که در قیاس با ۵۰ میلیمتر دوره بلندمدت ۳۰ درصد کاهش خواهد داشت.

بارش پیش بینی شده برای حوضه آبریز فلات مرکزی ۱۰ میلیمتر است که نسبت به ۱۴ میلیمتر دوره بلندمدت ۲۹ درصد کاهش نشان می دهد.

پیش بینی بارش برای حوضه آبریز قره قوم(سرخس) در اردیبهشت ماه ۲۴ میلیمتر است که در مقایسه با ۲۸ میلیمتر دوره بلند مدت ۱۵ درصد کاهش یافته است.

برای حوضه آبریز مرزی شرق ۵ میلیمتر بارش پیش بینی شده که در مقایسه با ۹ میلیمتر دوره بلندمدت ۴۴ درصد کاهش را نشان می دهد که بالاترین کاهش در بین حوضه های ۶ گانه اصلی آبریز کشور است.

بارش پیش‌بینی شده برای حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان نیز ۱۴ میلیمتر است که در مقایسه با ۲۰ میلیمتر دوره بلندمدت ۳۰ درصد کاهش خواهد داشت.

کشورمان دارای ۶ حوضه اصلی آبریز، ۳۰ حوضه آبریز درجه دو و ۹ حوضه آبریز درجه سه است.