پتروشیمی جم متولی اجرای اردوهای جهادی
پتروشیمی جم متولی اجرای اردوهای جهادی
دومین مرحله از سلسله اردوهای جهادی درمانی به همت شرکت پتروشیمی جم در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی و توجه به حوزه CSR در جهت ارتقاء سطح سلامت در مناطق محروم به مدت سه روز از تاریخ 13 الی 15 اسفند نسبت به درمان مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اجرایی خواهد شد.

به گزارش نبض انرژی، در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی، دومین مرحله از سلسله اردوهای جهادی درمانی به مدت سه روز در شهرک خلیج فارس پتروشیمی جم اجرایی می شود.
به گزارش روابط عمومی پتروشیمی جم؛ دومین مرحله از سلسله اردوهای جهادی درمانی به همت شرکت پتروشیمی جم در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی و توجه به حوزه CSR در جهت ارتقاء سطح سلامت در مناطق محروم به مدت سه روز از تاریخ 13 الی 15 اسفند نسبت به درمان مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اجرایی خواهد شد.
بر پایه این گزارش تیم پزشکی ویژه مددجویان شهرستان های جنوبی استان بوشهر، در محل شهرک خلیج فارس پتروشیمی جم واقع در شهرستان عسلویه استقرار می یابد. این تیم با ارائه خدمات پزشکی نظیر دندانپرشکی، زنان، مامایی، پزشک عمومی، سونوگرافی و مشاوره روانشناسی با شعار ” جهاد ادامه دارد” این امر خدا پسندانه را اجرایی می کند.