احتمال بروز خاموشی در زمستان وجود دارد؟
احتمال بروز خاموشی در زمستان وجود دارد؟
سخنگوی صنعت برق گفت: درحال حاضر ۲۸ درصد ظرفیت مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها پر است و روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون لیتر سوخت مایع به نیروگاه‌ها تحویل داده می شود.

مصطفی رجبی مشهدی،  مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران اظهار داشت: با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و محدودیت گازرسانی به نیروگاه‌ها،  برداشت از مخازن سوخت گازوئیل افزایش یافت.

به گزارش نبض‌انرژی،وی افزود: گاز تحویلی به نیروگاه‌ها روبه بهبود است و مقدار آن نسبت به روزهای پیش افزایش یافته و برداشت از مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها نسبت به روزهای قبل کاهش یافته است.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه درحال حاضر حدود 40 درصد سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها با گاز تامین می شود، گفت: روزانه به طور متوسط 80 میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها تحویل داده می شود، که امیدواریم با افزایش دما و صرفه جویی هایی که مردم در مصرف گاز خواهند داشت، تحویل گاز به نیروگاه‌ها طی روزهای آتی افزایش یابد.

مصطفی رجبی مشهدی،  مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران اظهار داشت: با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و محدودیت گازرسانی به نیروگاه‌ها،  برداشت از مخازن سوخت گازوئیل افزایش یافت.

وی افزود: گاز تحویلی به نیروگاه‌ها روبه بهبود است و مقدار آن نسبت به روزهای پیش افزایش یافته و برداشت از مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها نسبت به روزهای قبل کاهش یافته است.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه درحال حاضر حدود 40 درصد سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها با گاز تامین می شود، گفت: روزانه به طور متوسط 80 میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها تحویل داده می شود، که امیدواریم با افزایش دما و صرفه جویی هایی که مردم در مصرف گاز خواهند داشت، تحویل گاز به نیروگاه‌ها طی روزهای آتی افزایش یابد.