مقاوم سازی و بازسازی زیرساخت‌های گازرسانی در خوزستان
مقاوم سازی و بازسازی زیرساخت‌های گازرسانی در خوزستان
۴۸ طرح مقاوم سازی و بازسازی زیرساخت‌های گازرسانی در سال جاری در خوزستان اجرا می شود.

رئیس خدمات فنی و مهندسی شرکت گاز استان خوزستان گفت: با توجه به اینکه مقاوم سازی و بازسازی زیر ساخت های گازرسانی، از ماموریت سازمانی و در راستای پایداری گازرسانی به شهر‌ها و روستا‌های استان می‌باشد، سالیانه طرح های زیادی در این بخش طراحی و عملیاتی می‌شود.

به گزارش نبض‌انرژی،وحید خوش خواهش با بیان مطلب فوق افزود: بعد از سیل سال ۱۳۹۸ با دو رویکرد مقاوم سازی زیر ساخت های تخریب شده و در معرض بحران، از طریق مطالعات فصلی جریان سیلاب‌ها و گزارشات مدیریت بحران استان نسبت به تعریف طرح های مقاوم سازی اقدام شده است.
وی اضافه کرد: در سال گذشته در بخش بازسازی و مقاوم سازی شبکه و خطوط گازرسانی در استان ۲۶ طرح تعریف شده است که تاثیر آن‌ها در پایداری گازرسانی به شهر‌ها و روستا‌ها نقش مهمی دارد.
رئیس خدمات فنی و مهندسی شرکت گاز استان خوزستان با اشاره به اینکه در سال گذشته در بخش ساختمانی ۲۲ طرح طراحی و پیمان سپاری  شده است، عنوان کرد: بخشی از این طرح ها عملیاتی شده است و بخش دیگری در حال اجرا می‌باشد.